23/03/2018

23/03/2018

Luật mua bán, chuyển nhượng bất động sản theo hình thức trả chậm

Thuê đất là hình thức nhà nước hoặc các chủ sử dụng đất tạm chuyển quyền sử dung đất của mình cho các chủ thuê đất thông qua hợp đồng thuê đất phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật hiện hành.

– Khi mua bán hoặc chuyển nhượng bất động sản theo hình thức trả chậm, trả gần thì giữa người mua và người bán (chủ đầu tư) cần tuân thủ theo những nguyên tắc cơ bản dưới đây:

(Theo Ban Công Café)

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ