Phân khu A1.1

Chi tiếtLoại hìnhPhân khuPhân lôÔ SốDiện tíchĐườngHướngƯu điểmGiá bán /m2Tổng giá trị HĐTrạng thái
Shophouse A1.1 LK01 300 m260 mĐông NamNhà Phố TM150 Triệu45 TỷCòn hàng
Biệt Thự Đơn Lập A1.1 BT05 240 m214 mĐông BắcVen Hồ83 Triệu19.92 TỷCòn hàng
Biệt Thự Song Lập A1.1 BT02 200 m214 mTây NamVen Hồ83 Triệu16.6 TỷCòn hàng
Biệt Thự Song Lập A1.1 BT01 207.1 m214 mTây BắcTiện KD85 Triệu17.6035 TỷĐã bán
Biệt Thự Song Lập A1.1BT03 200 m214 mĐông NamVen Hồ65 Triệu13 TỷĐã bán

Phân khu A1.2

Chi tiếtLoại hìnhPhân khuPhân lôÔ SốDiện tíchĐườngHướngƯu điểmGiá bán /m2Tổng giá trị HĐTrạng thái
Nhà ở Liền Kề A1.2 LK23 146.34 m217 mĐông Nam2 Mặt Đường45 Triệu6.5853 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề A1.2 LK17 111,25 m225 mTây NamView Hồ135 Triệu14.985 TỷCòn hàng
Biệt Thự Song Lập A1.2 BT0407200 m214 mTây NamMặt Kênh84 Triệu16.8 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề A1.2 LK1801108.55 m225 mĐông NamGóc Mặt Hồ160 Triệu17.368 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề A1.2 LK01 100 m217 mĐông NamNhìn V.Hoa84 Triệu8.4 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A1.2 LK02 100 m214m mTây BắcCạnh vườn hoa82 Triệu8.2 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A1.2 LK07 100 m214 mTây NamVen Hồ82 Triệu8.2 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A1.2 LK17 100 m214 mĐông NamVen Hồ85 Triệu8.5 TỷĐã bán
Biệt Thự Song Lập A1.2 BT01 200 m214 mTây BắcNhìn V.Hoa80 Triệu16 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A1.2 LK04 100 m217m mTây BắcView V-Hoa84 Triệu8.4 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A1.2 LK09 95 m214 mĐông NamVen Hồ83.2 Triệu7.904 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A1.2 LK02 100 m214m mTây BắcNhìn Vườn Hoa81 Triệu8.1 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A1.2 LK03 75 m214 m Tây NamGiá rẻ68.5 Triệu5.1375 TỷĐã bán

Phân khu A1.3

Chi tiếtLoại hìnhPhân khuPhân lôÔ SốDiện tíchĐườngHướngƯu điểmGiá bán /m2Tổng giá trị HĐTrạng thái
Biệt Thự Song Lập A1.3 BT11 210 m214 mTây NamVen Hồ83 Triệu17.43 TỷĐã bán
Biệt Thự Song Lập A1.3 BT10 200 m214 mĐông NamVen Hồ84 Triệu16.8 TỷĐã bán
Biệt Thự Đơn Lập A1.3 BT02 296 m225 mTây NamVị trí KD68 Triệu20.128 TỷCòn hàng
Biệt Thự Song Lập A1.3 BT09 200 m214 mTây NamMặt Hồ150 Triệu30 TỷCòn hàng
Biệt Thự Đơn Lập A1.3BT01 256.98 m214 mĐông NamMặt Hồ95 Triệu24.4131 TỷĐã bán

Phân khu A2.2

Chi tiếtLoại hìnhPhân khuPhân lôÔ SốDiện tíchĐườngHướngƯu điểmGiá bán /m2Tổng giá trị HĐTrạng thái
Biệt Thự Đơn Lập A2.2 BT03 372,93 m225 mĐông namMặt Kênh100 Triệu37.2 TỷCòn hàng
Biệt Thự Đơn Lập A2.2 BT02 300 m217m mĐông NamGiá rẻ73 Triệu21.9 TỷCòn hàng
Biệt Thự Đơn Lập A2.2 BT01 300 m214m mĐông NamView Vườn Hoa65 Triệu19.5 TỷĐã bán
Biệt Thự Đơn Lập A2.2BT03 360 m214 mTây BắcGiá rẻ50 Triệu18 TỷĐã bán

Phân khu A2.3

Chi tiếtLoại hìnhPhân khuPhân lôÔ SốDiện tíchĐườngHướngƯu điểmGiá bán /m2Tổng giá trị HĐTrạng thái
Nhà ở Liền Kề A2.3LK08 100 m214 mĐông BắcSát Đường Trục88 Triệu8.8 TỷCòn hàng
Biệt Thự Đơn Lập A2.3 BT02 280 m217 mĐông NamMặt Kênh70 Triệu19.6 TỷCòn hàng
Shophouse A2.3 LK07 100 m260 mĐông NamNhà Phố TM180 Triệu18 TỷCòn hàng
Shophouse A2.3 LK07 140 m260 mĐông NamĐường Cienco 5168 Triệu23.52 TỷĐã bán
Shophouse A2.3 LK03 100 m214 mĐông Nam Xây 6 Tầng75 Triệu7.5 TỷĐã bán
Biệt Thự Song Lập A2.3 BT0305200 m214m mĐông BắcView Trường69 Triệu13.8 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A2.3 LK06 100 m214m mTây NamView V-hoa74 Triệu7.4 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A2.3 LK08 100 m220.5 mTây NamVị trí KD95 Triệu9.5 TỷĐã bán
Shophouse A2.3 LK02 100 m214 mTây NamTiện KD76 Triệu7.6 TỷĐã bán
Biệt Thự Song Lập A2.3 BT04 200.87 m214 mTây Nam Giá Rẻ55 Triệu11.04785 TỷĐã bán
Shophouse A2.3 LK06 102 m250 mĐông NamShophouse Góc140 Triệu14.28 TỷĐã bán
Biệt Thự Song Lập A2.3 BT03 200 m214 mĐông BắcNhìn T.Học55 Triệu11 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A2.3LK04 75 m217 mTây NamMặt Kênh77.5 Triệu5.8125 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A2.3LK05 75 m215 mĐông BắcMặt Kênh75 Triệu5.625 TỷĐã bán

Phân khu A2.4

Chi tiếtLoại hìnhPhân khuPhân lôÔ SốDiện tíchĐườngHướngƯu điểmGiá bán /m2Tổng giá trị HĐTrạng thái
Biệt Thự Song Lập A2.4 BT01 250 m214 mĐông NamGiá rẻ61 Triệu15.25 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề A2.4 LK08 103.51 m214 mTây namNhìn Tr-Học63.5 Triệu6.572885 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A2.4 LK13 100 m217 mTây NamView V-Hoa69 Triệu6.9 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A2.4 LK1601102 m214m mĐông Nam3 Mặt Thoáng71 Triệu7.242 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A2.4 LK10 100 m217 mTây NamTiện KD68 Triệu6.8 TỷĐã bán
Biệt Thự Đơn Lập A2.4 BT02 300 m225m mĐông BắcVị Trí KD65 Triệu19.5 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A2.4 LK17 100 m214m mTây NamGiá rẻ61 Triệu6.1 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A2.4 LK02 117.5 m217 mĐông NamNhìn T.Học58 Triệu6.815 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A2.4 LK03 117.5 m217 mĐông NamGiá Rẻ56 Triệu6.58 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A2.4 LK11 100 m217 mĐông BắcTiện KD56.5 Triệu5.65 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A2.4LK19 100 m217 mTây Nam Tiện KD54 Triệu5.4 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A2.4LK10 100 m217 mTây NamTiện KD55 Triệu5.5 TỷĐã bán

Phân khu A2.5

Chi tiếtLoại hìnhPhân khuPhân lôÔ SốDiện tíchĐườngHướngƯu điểmGiá bán /m2Tổng giá trị HĐTrạng thái
Biệt Thự Song Lập A2.5BT02 240 m217 mTây NamNhìn Sân Golf60 Triệu14.4 TỷĐã bán
Biệt Thự Song Lập A2.5BT03 240 m225 mTây NamVị trí KD48.5 Triệu11.64 TỷĐã bán

Phân khu A2.7

Chi tiếtLoại hìnhPhân khuPhân lôÔ SốDiện tíchĐườngHướngƯu điểmGiá bán /m2Tổng giá trị HĐTrạng thái
Nhà ở Liền Kề A2.7 LK07 90 m214 mĐông namNhìn Chung Cư80 Triệu7.2 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A2.7 LK10 90 m214 mĐông namView V-Hoa58 Triệu5.22 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A2.7LK10 90 m214 mĐông BắcNhìn T.Học58 Triệu5.22 TỷĐã bán

Phân khu A2.10

Chi tiếtLoại hìnhPhân khuPhân lôÔ SốDiện tíchĐườngHướngƯu điểmGiá bán /m2Tổng giá trị HĐTrạng thái
Biệt Thự Đơn Lập A2.10 BT02 240 m217 mĐông NamMặt Kênh73 Triệu17.52 TỷCòn hàng
Shophouse A2.10BT01 235 m250 mĐông NamNhà Phố TM82 Triệu19.27 TỷĐã bán

Phân khu A3.1

Chi tiếtLoại hìnhPhân khuPhân lôÔ SốDiện tíchĐườngHướngƯu điểmGiá bán /m2Tổng giá trị HĐTrạng thái
Shophouse A3.1 LK0120100 m250 mĐông BắcVị trí KD90 Triệu9 TỷCòn hàng
Shophouse A3.1 LK01 100 m250 mĐông NamVị trí KD46 Triệu4.6 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A3.1LK01 100 m214 mĐông NamGiá rẻ33 Triệu3.3 TỷĐã bán

Phân khu B1.1

Chi tiếtLoại hìnhPhân khuPhân lôÔ SốDiện tíchĐườngHướngƯu điểmGiá bán /m2Tổng giá trị HĐTrạng thái
Nhà ở Liền Kề B1.1 LK08 100 m214 mĐông BắcVị trí KD110 Triệu11 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề B1.1 LK12 90 m214 mTây NamTiện KD100 Triệu9 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.1 LK10 90 m214 mTây NamGiá Rẻ94 Triệu8.46 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.1 LK15 90 m225 mTây NamVị trí KD120 Triệu10.8 TỷĐã bán
Biệt Thự Đơn Lập B1.1 BT0216240 m214 mTây NamĐơn Lập76 Triệu18.24 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.1 LK150490 m225 mTây BắcVị trí KD100 Triệu9 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.1 LK16 92 m225 mĐông NamVị trí KD116 Triệu10.672 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.1 LK11 90 m214 mĐông BắcGóc Xẻ Khe79 Triệu7.11 TỷĐã bán
Biệt Thự Song Lập B1.1 BT01 230 m214 mĐông NamTiện KD80 Triệu18.4 TỷĐã bán
Biệt Thự Đơn Lập B1.1 BT03 262,06 m214 mTây NamMặt Tiền 15m55 Triệu14.41 TỷĐã bán

Phân khu B1.2

Chi tiếtLoại hìnhPhân khuPhân lôÔ SốDiện tíchĐườngHướngƯu điểmGiá bán /m2Tổng giá trị HĐTrạng thái
Nhà ở Liền Kề B1.2 LK02 100 m225 mĐông BắcVị Trí KD112 Triệu11.2 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.2 LK06 100 m214 mĐông BắcNhìn C.cư70 Triệu7 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.2LK06 100 m214 mĐông BắcNhìn C. Cư70 Triệu7 TỷĐã bán

Phân khu B1.3

Chi tiếtLoại hìnhPhân khuPhân lôÔ SốDiện tíchĐườngHướngƯu điểmGiá bán /m2Tổng giá trị HĐTrạng thái
Biệt Thự Song Lập B1.3 BT18 202 m214 mĐông BắcGóc Xẻ Khe74 Triệu14.948 TỷĐã bán
Biệt Thự Song Lập B1.3 BT12 273,26 m214 mTây NamNhìn T-Học64 Triệu17.472 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.3 LK15 125 m230 mĐông NamVị trí KD132 Triệu16.5 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.3 LK13 100 m217 mĐông BắcVen Hồ90 Triệu9 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.3 LK12 102 m217m mTây NamVen Hồ90.5 Triệu9.231 TỷĐã bán
Biệt Thự Đơn Lập B1.3 BT02 276 m225 mTây NamVT Kinh Doanh120 Triệu33.12 TỷCòn hàng
Biệt Thự Song Lập B1.3 BT15 200 m214 mĐông BắcVen Hồ59 Triệu11.8 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.3 LK07 100 m225 mĐông BắcVị trí KD85 Triệu8.5 TỷĐã bán

Phân khu B1.4

Chi tiếtLoại hìnhPhân khuPhân lôÔ SốDiện tíchĐườngHướngƯu điểmGiá bán /m2Tổng giá trị HĐTrạng thái
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK31 100 m217 mTây Nam Ven Hồ85 Triệu8.5 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK18 100 m217 mĐông BắcGần Hồ92 Triệu9.2 TỷCòn hàng
Biệt Thự Song Lập B1.4 BT16 200 m214 mTây BắcView V.Hoa73 Triệu14.6 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK05 100 m217 mTây NamVen Hồ87 Triệu8.7 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK18 125 m217 mĐông NamNhìn Chung Cư82 Triệu10.25 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK28 100 m214m mĐông Nam View T-Học68.5 Triệu6.85 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK2901137.5 m217 mĐông BắcGóc Chính110 Triệu15.125 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK32 100 m214 mĐông BắcVen Hồ69 Triệu6.9 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK34 100 m214 mTây Bắc Ven Hồ67 Triệu6.7 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK35 100 m214 mĐông BắcVen Hồ68.5 Triệu6.85 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK30 100 m217 mĐông BắcVen Hồ70 Triệu7 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK36 100 m214m mĐông Bắc Ven Hồ59.5 Triệu5.95 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK26 100 m214 mTây NamGiá Rẻ51 Triệu5.1 TỷĐã bán
Biệt Thự Song Lập B1.4 BT01 200 m214 mĐông namView V-Hoa56 Triệu11.2 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK02 100 m225 mĐông BắcVị trí KD81 Triệu8.1 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK08 100 m217 mĐông BắcVen Hồ68 Triệu6.8 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK12 100 m217 mĐông Nam Nhìn Chợ64 Triệu6.4 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.4LK39 100 m214 mTây nam View Trường56 Triệu5.6 TỷĐã bán

Phân khu B2.1

Chi tiếtLoại hìnhPhân khuPhân lôÔ SốDiện tíchĐườngHướngƯu điểmGiá bán /m2Tổng giá trị HĐTrạng thái
Biệt Thự Song Lập B2.1 BT07 200 m214 mTây NamVen Hồ88 Triệu17.6 TỷCòn hàng
Biệt Thự Đơn Lập B2.1 BT13 350 m217 mĐông NamBán Đảo55 Triệu19.25 TỷCòn hàng
Biệt Thự Đơn Lập B2.1 BT1202313,3 m217 x 14 mĐông NamGóc Hồ70 Triệu21.91 TỷCòn hàng
Biệt Thự Song Lập B2.1BT08 300 m214 mTây NamMặt Hồ98 Triệu29.4 TỷCòn hàng
Biệt Thự Song Lập B2.1 BT04 300 m214 mĐông NamMặt Hồ88 Triệu26.4 TỷĐã bán

Phân khu B2.2

Chi tiếtLoại hìnhPhân khuPhân lôÔ SốDiện tíchĐườngHướngƯu điểmGiá bán /m2Tổng giá trị HĐTrạng thái
Biệt Thự Song Lập B2.2 BT05 200 m214 mĐông namGần Hồ75 Triệu15 TỷCòn hàng
Biệt Thự Đơn Lập B2.2 BT0719267.59 m220.5mx17m mĐông NamGóc Đường To111 Triệu29.70249 TỷCòn hàng
Biệt Thự Song Lập B2.2 BT08 200 m214 mTây NamGiá rẻ65 Triệu13 TỷĐã bán
Biệt Thự Song Lập B2.2 BT03 200 m214 mTây NamVen Hồ70 Triệu14 TỷĐã bán
Shophouse B2.2 LK03 300 m260 mTây NamNhà Phố TM105 Triệu31.5 TỷĐã bán
Shophouse B2.2 LK05 300 m260 mTây NamNhà Phố TM99 Triệu29.7 TỷĐã bán
Biệt Thự Đơn Lập B2.2 BT01 270 m225 mĐông BắcĐường Lớn85 Triệu22.95 TỷĐã bán

Phân khu B2.3

Chi tiếtLoại hìnhPhân khuPhân lôÔ SốDiện tíchĐườngHướngƯu điểmGiá bán /m2Tổng giá trị HĐTrạng thái
Nhà ở Liền Kề B2.3 LK1215112.5 m230 mTây NamShophouse Nội Khu111 Triệu12.4875 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B2.3 LK12 112.5 m230 mTây bắcShophouse Nội Khu111 Triệu12.4875 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B2.3 LK1108157.5 m214 mĐông NamGóc Xẻ Khe73 Triệu11.4975 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B2.3 LK16 85 m217 mĐông BắcVen Hồ75.5 Triệu6.4175 TỷĐã bán

Phân khu B2.4

Chi tiếtLoại hìnhPhân khuPhân lôÔ SốDiện tíchĐườngHướngƯu điểmGiá bán /m2Tổng giá trị HĐTrạng thái
Biệt Thự Song Lập B2.4 BT06 225 m250 mTây NamĐường Lớn100 Triệu22.5 TỷCòn hàng

Phân khu B2.5

Chi tiếtLoại hìnhPhân khuPhân lôÔ SốDiện tíchĐườngHướngƯu điểmGiá bán /m2Tổng giá trị HĐTrạng thái
Biệt Thự Song Lập B2.5 BT03 225 m230m mĐông NamView Vườn Hoa95 Triệu21.375 TỷCòn hàng
Biệt Thự Song Lập B2.5 BT02 225 m214m mĐông NamGiá rẻ55 Triệu12.375 TỷĐã bán
Biệt Thự Song Lập B2.5 BT01 200 m214 mTây NamGiá rẻ51 Triệu10.2 TỷĐã bán

DANH SÁCH CĂN HỘ CHUNG CƯ CẦN BÁN

Kí hiệuTòaTầngCănHướng ban côngGóc/ThườngSố PNDiện tíchGiá bán /m2Tổng giá trị HĐChênh

Call Now

Liên hệ