23/08/2019

23/08/2019

Từ tháng 10 sẽ không còn tình trạng lấy đất để kinh doanh bất động sản

bt ! Từ tháng 10 sẽ không còn tình trạng lấy đất để kinh doanh bất động sản

Khi Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15-8-2019 của Chính phủ có hiệu lực, sẽ không còn tình trạng các nhà đầu tư mời chào xây cầu xong lấy đất để đi kinh doanh bất động sản nữa.

Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15-8-2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (gọi tắt là Dự án BT), có hiệu lực từ ngày 1-10 tới đây.

Tổng quan khu đô thị Thanh Hà TẠI ĐÂY

Đại diện Bộ Tài chính khẳng định, khi Nghị định có hiệu lực, sẽ không còn tình trạng các nhà đầu tư mời chào xây cầu xong lấy đất để đi kinh doanh bất động sản nữa.

Ông La Văn Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính cho biết, theo Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức BT, tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT gồm: Quỹ đất; đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất (trụ sở làm việc) của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (cơ quan, tổ chức, đơn vị); tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (tài sản kết cấu hạ tầng); các loại tài sản công khác theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

bt ! Từ tháng 10 sẽ không còn tình trạng lấy đất để kinh doanh bất động sản

Cũng theo Nghị định nguyên tắc thanh toán dự án BT bằng tài sản công phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, ngân sách Nhà nước… 

Trong đó, việc chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phải theo hình thức đấu thầu, và chỉ được thực hiện sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Ngoài ra, việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án phải theo nguyên tắc ngang giá, giá trị dự án tương đương với giá trị tài sản công thanh toán.

Đánh giá về những điểm mới của Nghị định 69, ông La Văn Thịnh cho rằng, Nghị định mới này khắc phục triệt để các sai phạm trong việc sử dụng đất công để đổi lấy hạ tầng trước kia. “Việc thanh toán dự án BT phải tôn trọng theo nguyên tắc thị trường” – ông Thịnh khẳng định.

Theo phân tích của ông La Văn Thịnh, trước khi có Nghị định 69, nhiều nhà đầu tư hứa xây cầu đổi đất. Nhưng chính nhà đầu tư lại không xây cầu mà lấy đất để đi kinh doanh bất động sản. Tất cả là do hệ thống pháp luật không đầy đủ. Khi Nghị định 69 có hiệu lực sẽ không còn cảnh hứa hẹn suông nữa. Nhà đầu tư phải có phương án tài chính và kế hoạch đầu tư rất rõ ràng mới được lựa chọn.

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ