12/11/2022 tạm dừng

12/11/2022

Hà Nội tạm dừng điều chỉnh pháp lý tại khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5

Hà Nội tạm dừng điều chỉnh pháp lý tại Khu đô thị Thanh Hà Cienco5

UBND Thành phố Hà Nội vừa mới ban hành Quyết định 4301/QĐ-UBND tạm dừng thực hiện một số văn bản điều chỉnh pháp lý liên quan đến dự án Khu đô thị Thanh Hà Cienco5.

UBND Thành phố Hà Nội vừa mới ban hành Quyết định 4301/QĐ-UBND tạm dừng thực hiện Quyết định 5269/QĐ-UBND của UBND Thành phố về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định 3128/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đối với Khu đô thị Thanh Hà Cienco5.

Một góc dự án Khu đô thị Thanh Hà Cienco5.

Hà Nội tạm dừng điều chỉnh pháp lý tại khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5

Dự án Khu đô thị Thanh Hà Cienco5 nằm trên địa bàn quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các Quyết định số 479, 480 ngày 4/3/2008 giao cho Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) làm chủ đầu tư, theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng, quy mô lập diện tích quy hoạch trên 582 ha; 

Dự án được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định 3229/QĐ-UBND ngày 13/7/2015 gồm 3 khu: Khu đô thị Thanh Hà A Cienco5; Khu đô thị Thanh Hà B – Cienco 5 và Khu đô thị Mỹ Hưng. 

Đồng thời, UBND Thành phố Hà Nội cũng cho phép đầu tư dự án căn cứ theo các quyết định số 961 và 964 ngày 17/4/2008.

Tại Quyết định 5269/QĐ-UBND, ngày 25/11/2020, UBND Thành phố Hà Nội đã cho phép điều chỉnh một số nội dung ghi tại quyết định số 3128 ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) về một số nội dung, như: Tên người sử dụng đất; Chuyển mục đích sử dụng thành đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5 từ Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP.

=> Nội dung toàn văn Quyết định 3229/QĐ – UBND 2015 Quy hoạch chi tiết khu đô thị thanh hà

Lý do điều chỉnh là căn cứ theo Quyết định 963/2008/QĐ/UBND của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) về việc cho phép đầu tư dự án Khu đô thị Mỹ Hưng – Cienco 5 tại huyện Thanh Oai. 

Quyết định 24/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đổi tên Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP. 

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP có trách nhiệm kế thừa toàn bộ trách nhiệm, nghĩa vụ của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị Mỹ Hưng – Cienco 5 theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Ngoài ra, việc điều chỉnh còn dựa trên đề nghị của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) tại các văn bản số 948/2018/ANĐT-P5 và 147/2020/ANĐT-P4; Đề nghị của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP tại văn bản số 05 ngày 24/3/2020 và văn bản số 395 ngày 4/3/2020 của Tổng cục quản lý đất đai.

Song, đến thời điểm hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vẫn đang tiếp tục rà soát lại dự án theo kiến nghị của Thanh tra Thành phố, sau khi Thanh tra Thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát tổng thể dự án BT (Xây dựng – Chuyển giao) đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ) và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT. 

Vì vậy, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 4301/QĐ-UBND tạm dừng thực hiện Quyết định 5269/QĐ-UBND của UBND Thành phố về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định 3128/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đối với Khu đô thị Thanh Hà Cienco5.

Trước đó, qua kiểm tra, rà soát tổng thể dự án BT đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT, Thanh tra Thành phố Hà Nội đã kiến nghị UBND Thành phố chờ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an; Ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và Thủ tướng Chính phủ để giải quyết những vướng mắc tại dự án này. 

Đồng thời cũng kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND Thành phố Hà Nội ra văn bản tạm dừng thực hiện Quyết định 3128, 3129, 3130 ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) và Quyết định 5269 ngày 25/11/2020 của UBND Thành phố Hà Nội.

tạm dừng

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ