28/09/2022 mua đất dự án

28/09/2022

Báo Nhân Dân nhận được đơn của các hộ dân mua đất dự án đô thị Thanh Hà – Cienco 5

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   BÁO NHÂN DÂN                                                                                   Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2022

Số 2136 -CV/UBND-BBÐ

 V/v chuyển nội dung đơn thư bạn đọc

Kính gửi: – Đ/c Lãnh đạo UBND TP Hà Nội

– Đ/c Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Hà Nội 

– Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5

Báo Nhân Dân nhận được đơn của các hộ dân mua đất dự án đô thị Thanh Hà – Cienco 5 (thuộc các phường Kiến Hưng, Phú Lương quận Hà Đông và xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội). Trong đơn, các hộ dân kiến nghị các cơ quan chức năng và Chủ đầu tư dự án nhanh chóng giải quyết các vướng mắc tại dự án đường trục phía nam Hà Nội. Lý do Chủ đầu tư chưa điều chỉnh chủ trương đầu tư; cơ sở, địa vị pháp lý của chủ đầu tư dự án chưa được làm rõ; có sai phạm trong quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính… Những vướng mắc nêu trên khiến cho người dân đã mua đất dự án khu đô thị Thanh Hà không được tiếp tục xây dựng nhà ở ổn định cuộc sống, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho người dân.

Đề nghị đồng chí chỉ đạo kiểm tra, xử lý nội dung đơn nêu trên và thông tin bằng văn bản đến Báo Nhân Dân biết kết quả chính thức để trả lời bạn đọc. 

Trân trọng cảm ơn đồng chí

Nơi nhận:

– Như trên, 

– Lưu VP Báo Nhân Dân, 

– Lưu Ban Bạn đọc.

– Hàm Thành

Tin liên quan

Call Now