20/01/2020

20/01/2020

Chính sách đất đai có hiệu lực thi hành từ tháng 01/2020

Chính sách đất đai có hiệu lực thi hành từ tháng 01/2020

Từ tháng 01/2020, nhiều chính sách về đất đai bắt đầu đi vào cuộc sống; trong đó, nổi bật là các quy định sau đây:

Xử phạt hành vi hủy hoại đất từ ngày 05/01/2020

Theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trường hợp làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau:

– Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại dưới 0,05 héc ta.

– Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta.

– Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta.

– Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 60 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta.

– Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 150 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 01 héc ta trở lên.

Đồng thời, buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm; nếu người có hành vi vi phạm không chấp hành thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Lưu ý, đối với trường hợp gây ô nhiễm thì hình thức và mức xử phạt thực hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/01/2020.

Chính sách đất đai có hiệu lực thi hành từ tháng 01/2020

Thêm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đây là nội dung mới đáng chú ý được đề cập tại Thông tư số 07/2019/TT-BTP (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2020) hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Tổng quan khu đô thị Thanh Hà TẠI ĐÂY

Theo đó, các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất từ ngày 10/01/2020 bao gồm:

– Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất; đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký; đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp; xóa đăng ký thế chấp; và

– Bổ sung thêm trường hợp đăng ký thế chấp đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật.

Cà Mau ban hành danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Từ ngày 01/01/2020, Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND về danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và dự án bị hủy bỏ bắt đầu có hiệu lực thi hành. Bao gồm:

– Danh mục dự án thu hồi đất năm 2020: 16 dự án, với tổng diện tích đất thu hồi 53,60 ha, kèm theo Biểu số 01.

– Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020: 04 dự án, với tổng diện tích 7,98 ha, kèm theo Biểu số 02.

– Danh mục dự án thu hồi đất bị hủy bỏ: 04 dự án, với diện tích 28,74 ha, kèm theo Biểu số 03.

Bình Định ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020 – 2024)

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐND về bảng giá các loại đất (giá đất nông nghiệp và giá đất phi nông nghiệp) áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

Theo đó, trong quá trình tổ chức thực hiện Bảng giá các loại đất này, trường hợp khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự; khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên được điều chỉnh bảng giá đất; trường hợp cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất và bổ sung các đường, phố chưa có tên trong bảng giá đất công bố thì Ủy ban nhân dân tỉnh có hồ sơ điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất trước khi quyết định ban hành.

 

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ