21/12/2022 đầu tư xây dựng đường trục phía

21/12/2022

Xử lý các tồn tại, vướng mắc, thủ tục đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

VĂN PHÒNG

Số: 618 /TB-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2022 

THÔNG BÁO

Kết luận của các Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo về xử lý các tồn tại, vướng mắc, thủ tục đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT.

Ngày 13/12/2022, tại trụ sở UBND Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đã đồng chủ trì nghe báo cáo về xử lý các tồn tại, vướng mắc, thủ tục đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT. Dự họp có lãnh đạo các Sở, ngành Thành phố, đơn vị: Phó Chánh Thanh tra Thành phố Nguyễn Trọng Hòa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Công Anh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Ngọc Tú, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Sáng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Cao Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường Mai Trọng Thái; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Thành phố; Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Bùi Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Hoàng Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh; Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Võ Tuấn Anh. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công trình giao thông 5 – CTCP (Nhà đầu tư) Lê Quang Vinh; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 (Doanh nghiệp dự án) Đỗ Trung Kiên.

=> Tổng quan khu đô thị thanh hà

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Thành phố báo cáo tại hội nghị và ý kiến của đại biểu các cơ quan dự họp, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố thống nhất kết luận chỉ đạo như sau:

Tổng Công ty Công trình giao thông 5 (Nhà đầu tư) và Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 (Doanh nghiệp dự án) đã được UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) giao tổ chức triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT. Trong quá trình thực hiện, giữa 02 đơn vị Tổng Công ty Công trình giao thông 5 – CTCP (Nhà đầu tư sau khi cổ phần hóa Tổng Công ty Công trình giao thông 5) và Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 (Doanh nghiệp dự án) có mâu thuẫn, tranh chấp trong việc thực hiện Dự án đầu tư, hai bên đã có đơn gửi đến các cơ quan Trung ương, địa phương. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã có quyết định khởi tố vụ án. Đến nay, 02 doanh nghiệp đã cùng nhau giải quyết mâu thuẫn, thống nhất cùng hợp tác tiếp tục thực hiện dự án và đồng ký các văn bản: số 05/CV-TCT5&C5L ngày 21/10/2022 về việc cam kết giải quyết các tồn tại, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và các dự án đối ứng, số 82/CV-TCT5&C5L ngày 09/11/2022 về việc thống nhất phương án đầu tư Dự án, số 85/CV- TCT5&C5L ngày 17/11/2022 gửi UBND Thành phố đề nghị gia hạn thời gian thực hiện Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng BT. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 đã có văn bản rút các đơn thư trước đây. Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công trình giao thông 5 – CTCP cam kết sẽ có văn bản rút các đơn thư đã gửi trước đây.

=> Tổng quan khu đô thị mỹ hưng

Thực hiện nội dung kết luận tại phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI, để giải quyết dứt điểm các tồn tại và sớm tiếp tục triển khai, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án đầu tư đáp ứng mong muốn của nhân dân, UBND Thành phố thống nhất chủ trương, yêu cầu các Sở, ngành Thành phố, đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1.Đề nghị Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 5 – CTCP gửi văn bản rút đơn thư trước đây để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp thông tin, xử lý, đảm bảo thống nhất như đã cam kết tại cuộc họp; có cam kết về năng lực thực hiện (ký quỹ để chứng minh năng lực) đầu tư xây dựng giai đoạn 2 của Dự án BT – đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây.

Giao Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, trên cơ sở việc Tổng Công ty công trình giao thông 5 – CTCP (Nhà đầu tư) và Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (Doanh nghiệp dự án) có văn bản gửi xin rút đơn thư đã gửi trước đây, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo, xử lý các nội dung theo quy định và dự thảo văn bản của UBND Thành phố báo cáo tình hình và đề xuất tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây gửi Cơ quan An ninh điều tra, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Ban Bí thư.

2.Các Sở, ngành Thành phố khẩn trương, tích cực phối hợp Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án xử lý các quy trình, thủ tục để tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng tuyến đường trục phía Nam. Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, đảm bảo hoàn chỉnh thủ tục pháp lý trong quý I/2023 để thực hiện tiếp Dự án đầu tư; hoàn thành toàn bộ Dự án đầu tư trong năm 2025.

Yêu cầu thực hiện đồng thời các thủ tục gia hạn thời hạn Dự án đầu tư, thời hạn thực hiện hợp đồng, điều chỉnh quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư đối ứng, điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư, ký phụ lục hợp đồng và các quy trình thủ tục cần thiết khác để đảm bảo cơ sở pháp lý và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư.

3.Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu, báo cáo UBND Thành phố việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án đầu tư, gia hạn hợp đồng BT, làm cơ sở để tiếp tục triển khai thực hiện, báo cáo UBND Thành phố xem xét trước ngày 20/01/2023.

Nhà đầu tư khẩn trương, tiếp tục thực hiện ngay việc thi công xây dựng đối với 09 km đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đã bàn giao mặt bằng.

Việc ký kết Phụ lục Hợp đồng phải trên cơ sở đã điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh Dự án đầu tư và điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án đầu tư đối ứng, xác định giá trị quỹ đất đối ứng thanh toán Dự án đầu tư theo hình thức BT.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, báo cáo UBND Thành phố về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án theo quy định, báo cáo UBND Thành phố xem xét trong tháng 02/2023.

4.Giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đô thị đối ứng của Dự án đầu tư gồm: Khu đô thị Thanh Hà A, Khu đô thị Thanh Hà B, Khu đô thị Mỹ Hưng làm cơ sở xác định giá trị quyền sử dụng đất thanh toán cho Dự án đầu tư theo hình thức BT, báo cáo UBND Thành phố xem xét trong Quý I/2023.

5.Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo dõi quá trình thực hiện dự án, đảm bảo việc thực hiện dự án đúng quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng thi công công trình.

6.Đối với nội dung đề nghị của Nhà đầu tư về tạm thời chưa nộp ngân sách 920 tỷ đồng tiền lãi vay theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và sẽ thực hiện sau khi xác định lại giá trị Dự án BT, giá trị tiền sử dụng đất các dự án đối ứng, đề nghị các đơn vị có văn bản báo cáo Thanh tra Chính phủ, các Sở, ngành Thành phố có liên quan xem xét.

Văn phòng UBND Thành phố thông báo kết luận chỉ đạo của các Phó Chủ tịch UBND Thành phố để các đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện.

Tin liên quan

Call Now