14/11/2023 về việc xây dựng

14/11/2023

Về việc xây dựng khu nhà ở thấp tầng tại Lô B1.1 Dự án Khu đô thị Thanh Hà B- Cienco5.

Về việc xây dựng khu nhà ở thấp tầng tại Lô B1.1 Dự án Khu đô thị Thanh Hà B- Cienco5.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2023

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CIENCO 5

Số: 19 /TB-TGD

THÔNG BÁO

Về việc xây dựng khu nhà ở thấp tầng tại Lô B1.1 Dự án Khu đô thị Thanh Hà B- Cienco5.

Căn cứ Thông báo số 502/TB-VP ngày 31/10/2023 của Văn phòng UBND Thành phố thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố về xử lý các tồn tại của Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B tại huyện Thanh Oai và quận Hà Đông;

Căn cứ thông báo số 519/SXD-QLXD ngày 16/01/2020 của Sở Xây dựng về việc Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình Nhà ở thấp tầng chưa xây dựng tại các ô đất ký hiệu B1.1-BT01+B1.1-BT05, B1.1-LK01+B1.1-LK19 thuộc dự án Khu đô thị Thanh Hà – Cienco5, phường Phú Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông và xã Cự Khê huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 50/2020/QĐ-HĐQT ngày 26/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco5 về việc xây dựng khu nhà ở thấp tầng tại Lô B1.1 Dự án Khu đô thị Thanh Hà B- Cienco 5;

Xem thêm : Tổng quan khu đô thị Thanh Hà

Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 thông báo kế hoạch tổ chức xây dựng khu nhà ở thấp tầng tại ô đất ký hiệu B1.1, Khu đô Thanh Hà B – Cienco 5 đến Quý khách hàng để phối hợp triển khai xây dựng, cụ thể như sau:

1. Công ty triển khai xây dựng toàn bộ nhà ở thấp tầng, gồm nhà ở liên kế nhà ở biệt thự đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng và đủ điều kiện triển khai xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng;

2. Việc xây dựng nhà ở thấp tầng được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, do Công ty thống nhất quản lý đầu tư xây dựng và thực hiện bàn giao nhà ở xây thô, hoàn thiện mặt ngoài theo thiết kế cơ sở đã được phê duyệt, bàn giao cho khách hàng khi hoàn thành việc xây dựng;

Xem thêm : Quy hoạch chi tiết liền kề Thanh Hà

3. Khách hàng đã có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở sẽ ký Phụ lục hợp đồng xây dựng thô hoàn thiện mặt ngoài nhà ở; khách hàng đủ điều kiện ký hợp đồng sẽ ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở để Công ty thực hiện việc triển khai xây dựng. Đối với các trường hợp không ký Phụ lục hợp đồng, Công ty không chịu trách nhiệm về việc xây dựng, bàn giao và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi thời hạn đầu tư, xây dựng đã hết. Đối với trường hợp khách hàng không ký Phụ lục hợp đồng xây dựng phần thô hoàn thiện mặt ngoài nhà ở mà Công ty đã thực hiện việc xây dựng thì để được nhận bàn giao nhà và làm thủ tục liên quan, khách hàng phải thanh toán giá trị xây dựng phần thô nhà ở với giá bằng 1,5 lần giá xây dựng tại thời điểm khởi công được Hội đồng quản trị phê duyệt đối với loại nhà đã xây dựng;

4. Thời gian thực hiện xây dựng dự kiến bắt đầu từ tháng 12/2023 và tiến độ hoàn thành xây dựng dự kiến tối đa là 11 tháng. Sau khi hoàn thành việc xây dựng, Công ty sẽ bàn giao nhà đối với các khách hàng nộp tiền xây dựng theo Phụ lục hợp đồng xây thô. Đối với các khách hàng không có phụ lục hợp đồng, Công ty chỉ bàn giao nhà và làm các thủ tục liên quan sau khi khách hàng ký Phụ lục hợp đồng và thanh toán toàn bộ giá trị xây dựng theo đơn giá bằng 1,5 giá xây dựng do HĐQT Công ty phê duyệt như nêu tại Mục 3, Thông báo này.

Xem thêm : Quy hoạch chi tiết biệt thự Thanh Hà

Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý khách hàng đến làm việc để ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng để Công ty tổ chức triển khai việc xây dựng. Nội dung liên quan đến thiết kế từng mẫu nhà, đơn giá xây dựng và tiến độ thực hiện sẽ được Công ty trao đổi trực tiếp với khách hàng và được ghi nhận tại Phụ lục của Hợp đồng.

Để làm việc về các nội dung nêu trên, đề nghị Quý khách hàng liên hệ, làm việc với Công ty trước ngày 20/11/2023.

Địa chỉ liên hệ làm việc: Phòng Kinh doanh, Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5

về việc xây dựng
xây dựng

biệt thự liền kề thanh hà

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ