09/11/2023 tháo dỡ nhà tạm

09/11/2023

Tự tháo dỡ, di chuyển tài sản, nhà tạm, Container trên phạm vi ô đất khu đô thị Thanh Hà .

Tự tháo dỡ, di chuyển tài sản, nhà tạm, Container trên phạm vi ô đất khu đô thị Thanh Hà .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CIENCO5

THÔNG BÁO

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

(V/v tự tháo dỡ, di chuyển tài sản, nhà tạm, Container trên phạm vi ô đất) 

Kính gửi Ông (Bà):…………………

Tên đơn vị: …………….

Điện thoại:

Vị trí lô đất: ……………..

– Căn cứ Quyết định 961/QĐ-UBDN ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc cho phép thực hiện Dự án khu đô thị Thanh Hà B – Cienco 5; Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc cho phép thực hiện Dự án khu đô thị Thanh Hà A – Cienco5;

– Căn cứ Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 13/7/2015 của UBND tỉnh Hà Tây về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Khu đô thị Thanh Hà A – Cienco5, Thanh Hà B – Cienco 5;

Căn cứ Thông báo số 502/TB-VP ngày 31/10/2023 của Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét xử lý tồn tại của Dự án khu đô thị Thanh Hà A Cienco5, Thanh Hà B – Cienco 5 trên địa bàn quận Hà Đông và huyện Thanh Oai;

Xem thêm : Quy hoạch chi tiết khu đô thị Thanh Hà

Hiện nay lô đất …………. của Khách hàng đang có nhà tạm, Container tồn tại trên đất. Để triển khai thực hiện việc xây dựng sắp tới, Công ty CPPT Địa ốc Cienco5 đề nghị Ông (bà) chủ động tự tháo dỡ, di dời tài sản, nhà tạm, Container trên phạm vi ô đất và hoàn trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Thời gian tự tháo dỡ là 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo

Lưu ý: Kính mong ông (bà) thực hiện đúng thời hạn trong thông báo. Trường hợp ông (bà) không tự tháo dỡ di dời tài sản, chính quyền địa phương sẽ lập biên bản và cưỡng chế tháo dỡ, làm phát sinh chi phí cho ông (bà).

tháo dỡ

biệt thự liền kề thanh hà

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ