15/07/2022

15/07/2022

Cử tri kiến nghị xây dựng trường học công lập kđt Thanh Hà

Cử tri kiến nghị xây dựng trường học công lập kđt Thanh Hà

Đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ bảy của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, đa số cử tri huyện Thanh Oai kiến nghị với đại biểu HĐND Thành phố một số vấn đề dân sinh như: Đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch; quản lý đất đai, xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý tại khu chung cư và xây dựng trường học công lập tại Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5.

=> Tổng quan khu đô thị thanh hà cienco 5

Ngay sau khi kết thúc Kỳ họp thứ bảy, các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 14 đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thanh Oai để thông báo kết quả của kỳ họp; đồng thời tiếp tục lắng nghe kiến nghị của cử tri để tổng hợp, làm cơ sở chuyển các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Cử tri huyện Thanh Oai nêu kiến nghị trường học công lập kđt Thanh Hà

Đa số cử tri đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ bảy của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, đã xem xét các báo cáo và biểu quyết thông qua nhiều cơ chế, chính sách để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng của Thủ đô.

Tiếp tục phản ánh những tồn tại, hạn chế trên địa bàn, cử tri Thanh Oai kiến nghị với các đại biểu HĐND Thành phố một số vấn đề dân sinh như: Đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch; quản lý đất đai, xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý tại khu chung cư và xây dựng trường học công lập tại Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5.

Trong đó, cử tri xã Hồng Dương kiến nghị, Thành phố quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng các dự án thiết chế văn hóa; đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch cho các xã phía Nam huyện Thanh Oai; HĐND Thành phố xem xét ban hành nghị quyết cấm chăn nuôi trong khu dân cư và có cơ chế hỗ trợ kinh phí di dời khu chăn nuôi xa khu dân cư để hạn chế ô nhiễm môi trường; sớm nghiên cứu cơ chế hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề…

Cử tri thị trấn Kim Bài kiến nghị, Thành phố nâng mức hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân có diện tích thu hồi làm dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 21B; sớm có cơ chế đặc thù cho các xã, thị trấn thuộc nhóm huyện dự kiến phấn đấu lên quận giai đoạn 2028-2030 được sử dụng 100% kinh phí đấu giá quyền sử dụng đất tại chỗ để địa phương có nguồn kinh phí phát triển hạ tầng, kinh tế – xã hội.

 kiến nghị trường học công lập kđt Thanh Hà

Cử tri kiến nghị xây dựng trường học công lập kđt Thanh Hà ?

Cử tri xã Cự Khê đề nghị, Thành phố chỉ đạo quyết liệt chủ đầu tư bàn giao các nhà sinh hoạt cộng đồng phục vụ nhu cầu của cư dân tại Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5. Đồng thời, Thành phố chỉ đạo các sở, ngành vào cuộc đôn đốc chủ đầu tư hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao các điểm trường cho địa phương cũng như quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống các trường công lập trên địa bàn xã.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND Thành phố, ông Nguyễn Nguyên Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai đã tiếp thu các ý kiến của cử tri và khẳng định sẽ trình HĐND Thành phố tổng hợp, chỉ đạo các cơ quan, các ngành chức năng xem xét giải quyết sớm nhất.

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ