12/02/2023 xây

12/02/2023

Thông báo nội dung làm việc để thống nhất việc xây dựng phần thô nhà ở tại Dự án Khu đô thị Thanh Hà

Thông báo nội dung làm việc để thống nhất việc xây dựng phần thô nhà ở tại Dự án Khu đô thị Thanh Hà

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CIENCO5

Số: 01/PKD-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v làm việc về nội dung phụ lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở)

Kính gửi:………..

Địa chỉ: ……………………

Điện thoại:………

Lô đất: B1.1-LK…

Căn cứ Quyết định 961/QĐ-UBDN; Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) về việc cho phép thực hiện Dự án Khu đô thị Thanh Hà B – Cienco5 và Dự án khu đô thị Thanh Hà A – Cienco5;

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 3/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc phê duyệt quy hoạch TL 1/500 Khu đô thị Thanh Hà Cienco5;

Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở giữa Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 và khách hàng mua nhà tại Dự án Khu đô thị Thanh Hà A – Cienco5 và Dự án Khu đô thị Thanh Hà B – Cienco 5;

=> Mua bán liền kề Thanh Hà

Để triển khai thực hiện các công việc của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở giữa Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco5 và ông/bà ……………….. Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco5 trân trọng mời ông/bà đến làm việc để thống nhất việc xây dựng phần thô nhà ở tại Dự án Khu đô thị Thanh Hà A-Cienco5 và Dự án Khu đô thị Thanh Hà B -Cienco5.

=> Mua bán biệt thự Thanh Hà

Thời gian: Từ ngày 20/02/2023 đến hết ngày 03/03/2023

Địa chỉ làm việc: Phòng Kinh doanh – tầng 1 – tòa nhà BQL dự án – lô A2.2.CCĐT02 – KĐT Thanh Hà A – Phú Lương – Hà Đông – Hà Nội.

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ