08/11/2023 sở xây dựng

08/11/2023

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, để xử lý những tồn tại của dự án Khu đô thị mới Thanh Hà A, Thanh Hà B. Sở Xây dựng đề nghị.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, để xử lý những tồn tại của dự án Khu đô thị mới Thanh Hà A, Thanh Hà B. Sở Xây dựng đề nghị.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2023

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 SỞ XÂY DỰNG

số: 9105/SXD-TTr

V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 502/TB-VP ngày 31/10/2023 của Văn phòng UBND Thành phố

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân quận Hà Đông;

– Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai;

– Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP; 

– Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5

Ngày 31/10/2023, Văn phòng UBND Thành phố có Thông báo số 502/TB-VP Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét việc xử lý vi phạm, tồn tại của Khu đô thị mới Thanh Hà A, Thanh Hà B tại huyện Thanh Oai và quận Hà Đông. Trong đó Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn thống nhất kết luận, chỉ đạo như sau:

Xem thêm : Quy hoạch khu đô thị Thanh Hà

1. Nhiệm vụ tham mưu, báo cáo UBND Thành phố việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại các Khu đô thị mới Thanh Hà A, Thanh Hà B đã được UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tại Thông tin từ báo số 279/TB-VP ngày 13/6/2023 của Văn phòng UBND Thành phố. Đến nay, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được UBND Thành phố giao chậm; sự phối hợp sở của cá đơn vị liên quan chưa kịp thời. Yêu cầu Sở Xây dựng khán trương chủ trì XÂY DỰNG phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo theo Mục 4 Thông báo số 279/TB-VP ngày 13/6/2023 nêu trên, thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2023.

Xem ngay :Tin tức khu đô thị Thanh Hà mới nhất

2. UBND Thành phố thống nhất cho phép tiếp tục triển khai các quy trình thủ tục theo quy định để đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc đối tượng miễn cấp Giấy phép xây dựng (theo quy định pháp luật tại thời điểm xây dựng công trình và hiện hành), không có vi phạm về quy hoạch, đất đai, xây dựng; để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, người dân có liên quan trong việc khai thác, vận hành các công trình trong Khu đô thị mới Thanh Hà A, Thanh Hà B. Cụ thể:

– Lô đất B1.1: phù hợp với điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết được duyệt, Sở Xây dựng đã có Thông báo số 519/SXD-QLXD ngày 16/01/2020 thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình nhà ở thấp tầng, thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng, đủ điều kiện triển khai đầu tư.

– Các lô đất B1.2+B1.4; B2.2+B2.5; A1.1+A1.3; A2.1+A2.7; nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế cơ sở, trình cấp thẩm quyền thẩm tra, thẩm định theo quy trình quy định, làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng.

3. Đối với các công trình tại Khu đô thị mới Thanh Hà A, Thanh Hà B có vi phạm trật tự xây dựng, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND quận Hà Đông, huyện Thanh Oai, các Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và cả đơn vị liên quan:

– Thống kê rà soát, phân loại cụ thể các hình thức vi phạm trật tự xây dựng của các công trình (công trình hỗn hợp tại các lô đất B1.1-CHC01+B1.1-CHC03, B1.3-HH03,B1.4-HH01, B1.4-HH02, B2.1-HH01, B2.1-HH02; các công trình do nhà đầu tư thứ phát, người dân xây dựng; các nhà xưởng – nhà kho tạm, tự chuyển đổi sang công trình thương mại, dịch vụ; Trụ sở công ty xây dựng tạm trên đất cây xanh,…)”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, để xử lý những tồn tại của dự án Khu đô thị mới Thanh Hà A, Thanh Hà B. Sở Xây dựng đề nghị:

1. UBND quận Hà Đông, UBND huyện Thanh Oai:

– Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng công trình theo quy định; Yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu về đầu tư xây dựng, đảm bảo điều kiện khởi công xây dựng theo quy định; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý những hành vi vi phạm hành chính về xây dựng ngay từ khi mới phát sinh vi phạm theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

– Đối với các công trình, hạng mục công trình có vi phạm đã được UBND quận Hà Đông, huyện Thanh Oai, kiểm đếm, thống kê: Làm rõ đối tượng vi phạm, hành vi vi phạm, mức độ vi phạm của từng công trình, hạng mục công trình; lập phương án xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả, thời gian, tiến độ thực hiện theo quy định, có kế hoạch cưỡng chế cụ thể trong trường hợp các tổ chức cá nhân cố tỉnh không thực hiện theo quy định pháp luật.

Phương án xử lý các tồn tại của dự án gửi về Sở Xây dựng trước ngày 13/11/2023 để tổ chức cuộc họp liên ngành (theo chỉ đạo của UBND Thành phố) hoàn thiện nội dung, thống nhất phương án, báo cáo UBND Thành phố xem xét quyết định.

2. Đối với Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP; Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5:

– Trước khi khởi công xây dựng công trình phải cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu có liên quan về đầu tư xây dựng dự án cho chính quyền địa phương để kiểm tra, giám sát về điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật;

– Khẩn trương liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật;

– Chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định, yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Hà Đông, UBND huyện Thanh Oai; Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP; Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện.

khu đô thị thanh hà
sở xây dựng
sở xây dựng
biệt thự liền kề thanh hà

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ