10/11/2022

10/11/2022

Hà Nội tạm ngưng quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất Khu đô thị Thanh Hà

Hà Nội tạm ngưng quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất Khu đô thị Thanh Hà !

Sau gần hai năm ra quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất Khu đô thị Thanh Hà, mới đây, UBND TP Hà Nội bất ngờ ra quyết định mới tạm dừng quyết định trên.

Dự án đất khu đô thị Thanh Hà A, B và KĐT Mỹ Hưng (quận Hà Đông và huyện Thanh Oai) của chủ đầu tư Công ty Địa ốc Cienco5

Dự án Khu đô thị (KĐT) Thanh Hà A, B và KĐT Mỹ Hưng (quận Hà Đông và huyện Thanh Oai) của chủ đầu tư Công ty Địa ốc Cienco5.

Quyết định 4301/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ngày 7/11/2022 do ông Nguyễn Trọng Đông – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội kí ban hành có nội dung: Tạm dừng thực hiện Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh một số nội dung ghi tại Quyết định 3128/QĐ-UBND ngày 30/72008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây).

Tổng quan đất khu đô thị Thanh Hà TẠI ĐÂY

Quy hoạch đất khu đô thị Thanh Hà TẠI ĐÂY

Tin tức đất khu đô thị Thanh Hà mới nhất TẠI ĐÂY

Mua bán đất khu đô thị Thanh Hà TẠI ĐÂY

Lý do được UBND Thành phố nêu ra là do Sở Tài Nguyên và Môi Trường Thành phố Hà Nội sau khi rà soát và báo cáo theo kiến nghị của Thanh tra Thành phố về việc kiểm tra, rà soát tổng thể dự án BT (Xây dựng – Chuyển giao) đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT.

Trước đó, ngày 25/11/2020, cựu Phó Chủ tịch TP Hà Nội ông Nguyễn Quốc Hùng đã kí công văn số 5269/QĐ-UBND nội dung điều chỉnh lại tên người sử dụng đất khu đô thị Thanh Hà A, B và Mỹ Hưng cho một chủ đầu tư khác. Vụ việc này ở thời điểm đó được dư luận quan tâm.Sau đó chủ đầu tư dự án là Công ty CP Địa ốc Cienco 5 đã có đơn kêu cứu khẩn cấp và khiếu nại về 

Quyết định 5269 gửi các cơ quan chức năng ở cả Trung ương và địa phương.

UBND Thành phố Hà Nội sau đó đã quyết định lập đoàn thanh tra để kiểm tra và rà soát tổng thể Dự án. Trong kết luận mới đây của Thanh tra Thành phố đã kiến nghị UBND Thành phố, các sở Giao thông Vận tải, sở Tài nguyên và Môi trường tham vấn ý kiến các cơ quan Trung ương, Tổng cục An ninh, Bộ Công an về một số nội dung liên quan đến Dự án BT đường trục phía Nam. Đồng thời, Thanh tra Thành phố cũng kiến nghị sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND Thành phố tạm dừng quyết định 5269/QĐ-UBND.

Được biết, Dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây được đầu tư theo hình thức Hợp đồng BT với tổng vốn đầu tư hơn 6.067 tỷ đồng. Nguồn kinh phí đầu tư được đối ứng bằng tiền sử dụng đất của 3 dự án: Khu đô thị Thanh Hà A (195,5ha), Khu đô thị Thanh Hà B (193,22ha), Khu đô thị Mỹ Hưng (182ha). Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 (Cienco5 Land) làm chủ đầu tư.

Dự án đường trục phía nam tỉnh Hà Tây cũ được triển khai từ năm 2008, đến nay mới thi công được 19,9 km, đạt được khoảng gần 50% khối lượng dự án BT theo hợp đồng đã ký. Khối lượng này do Công ty cổ Phần Phát triển địa ốc Cienco 5 (Cienco5 Land) trực tiếp bỏ vốn đầu tư.

Dự án Đường trục phía Nam đã chậm hơn 9 năm so với thời gian thực hiện dự án theo Hợp đồng.

Nội Dung Quyết Định

Hà Nội tạm ngưng quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất Khu đô thị Thanh Hà !

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 4301 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tạm dừng thực hiện Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND Thành phố.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 ; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định của Chính phủ hành Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Luật khiếu nại năm 2011 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 8529/TTr-STNMT – QHKHSDĐ ngày 04 tháng 11 năm 2022..

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.

1.Tạm dừng thực hiện Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh một số nội dung ghi tại Quyết định 3128/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây).

Lý do:

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, báo cáo theo kiến nghị của Thanh tra Thành phố tại Văn bản số 3271/BC-TTTP-P2 ngày 24/8/2022 về việc kiểm tra, rà soát tổng thể dự án BT đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT.

2.Trách nhiệm của các đơn vị:

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai, Ủy ban nhân dân các xã: Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh, huyện Thanh Oai giám sát việc quản lý sử dụng đất và chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai tại địa phương theo đúng quy định.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòngUBND Thành phố; Giám đốc Sở: : Tài nguyên và Môi trường,Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Quy hoạch Hoạch Kiến trúc ,Kế hoạch và Đầu tư,Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội,Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, xã Cự Khê, xã Mỹ Hưng,xã Tam Hưng, xã Bình Minh,. Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này:

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ