15/01/2023 công ty cổ phần

15/01/2023

Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 thông báo nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CIENCO 5

Số: 03 /TB-TGĐ

CỘNG HÒA XÃ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết nguyên đán 2023

Kính gửi: Phòng/Ban/bộ phận trực thuộc Công ty và Quý khách hàng

Căn cứ Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

=> Tổng quan khu đô thị thanh hà

Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 thông báo trong dịp nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 sẽ thực hiện nghỉ liên tục 07 ngày từ Thứ sáu 20 tháng 01 năm 2023 (29 ÂL) đến hết Thứ năm ngày 26 tháng 01 năm 2023 (mùng 05 ÂL), khai xuân vào ngày 27 tháng 01 năm 2023 (mùng 06 ÂL).

Công ty yêu cầu Đội an ninh SBI tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy – chữa cháy, bảo vệ người và tài sản trong toàn bộ dự án Công ty đang triển khai. Trường hợp ở lại làm việc trong ngày nghỉ, đơn vị đăng ký danh sách gửi Phòng Hành chính tổng hợp.

Công ty cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 thông báo để các Phòng Ban/Bộ phận trực và các tổ chức, đơn vị, các nhân có liên quan được biết và tổ chức thực hiện.

 

Trân trọng!

 

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ