28/05/2024 chi trả kinh phí

28/05/2024

Chi trả kinh phí thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây

Chi trả kinh phí thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây

UBND HUYỆN PHÚ XUYÊN

 HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG HT&TĐC

Số: 85 /TB-HDBT,HT&TDC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Phú Xuyên

Ngày 09 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v chi trả kinh phí thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ) đoạn từ Km18+561,5 đến Km 19+900 thuộc địa bàn xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt 21 phương án thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ) đoạn từ Km18+561,5 đến Km 19+900, địa bàn xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên.

Xem thêm: Quy hoạch chi tiết khu đô thị Thanh Hà

Hội đồng bồi thường, HT&TĐC thông báo lịch chi trả kinh phí thường tiến độ bàn giao mặt bằng đối với hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất thực hiện dự án, nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần:

1. Đại diện UBND huyện:

Lãnh đạo và chuyên viên: Trung tâm Phát triển quỹ đất.

2. Đại diện Chủ đầu tư:

Công ty cổ phần phát triển Địa ốc Cienco5.

3. Đại diện UBND xã Hồng Minh:

– Đ/c Lãnh đạo UBND, Chủ tịch UBMTTQ xã và công chức địa chính xã; – Đ/c Trưởng thôn Phù Bật;

– Hộ bị ảnh hưởng bởi dự án;

(Đề nghị đ/c Chủ tịch UBND xã mời giúp thành phần của xã, thôn và hộ bị ảnh hưởng) 

Xem thêm: Quy hoạch chi tiết khu đô thị Mỹ hững Cienco 5

II. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: Vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 5 năm 2024 (thứ hai) Địa điểm: Tại Uỷ ban nhân dân xã Hồng Minh.

Để đảm bảo công tác chi trả tiền thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng được kịp thời và hiệu quả, đề nghị UBND xã Hồng Minh bố trí phòng làm việc phục vụ chi trả, thông báo tới hộ gia đình cá nhân, đến nhận tiền đúng thời gian và địa điểm, khi đi mang theo: Căn cước công dân, trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền, có xác nhận của các cấp có thẩm quyền.

Hội đồng bồi thường, HT&TĐC đề nghị UBND xã Hồng Minh, hộ gia đình, cá nhân có tên trên phối hợp thực hiện đúng kế hoạch đề ra…

chi trả kinh phí bồi thường

đường trục phía nam

chi trả kinh phí đường trục phía nam

 chi trả kinh phí

biệt thự liền kề thanh hà

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ