23/08/2022 hợp đồng thoả thuận đặt cọc

23/08/2022

Mẫu hợp đồng thoả thuận đặt cọc nhà ở khu đô thị Thanh Hà.

Mẫu hợp đồng thoả thuận đặt cọc nhà ở khu đô thị Thanh Hà.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở TẠI ĐÂY

Những lệ phí sang tên chuyển nhượng nhà ở khu đô thị Thanh Hà TẠI ĐÂY

Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân khi giao dịch nhà đất khu đô thị Thanh Hà TẠI ĐÂY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——

ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5

Tên tôi là: ……

Số CMND/Hộ chiếu: ……… cấp ngày ……

Hộ khẩu thường trú: ……………………..

Địa chỉ liên hệ: …………………

Điện thoại: …….

Email: ……..

Được biết Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (“Bên A”) đang tiếp nhận đơn đăng ký nguyện vọng tham gia chọn mua tài sản là nhà ở Liên kế/Biệt thự tại dự án Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5 (“Dự án”), sau khi tìm hiểu, nghiên cứu đầy đủ thông tin về Dự án, sơ đồ chi tiết, vị trí lô đất và nghiên cứu kỹ các điều khoản tại Hợp đồng, tôi có nguyện vọng được tham gia đăng ký chọn mua một căn Liên kế/Biệt thự (“Tài sản” hoặc “Nhà ở”) ngay khi chủ đầu tư hoàn thành các điều kiện và thủ tục mở bán theo quy định với thông tin cụ thể như sau:

Mẫu hợp đồng thoả thuận đặt cọc nhà ở khu đô thị Thanh Hà.

1.Thông tin Nhà ở đăng ký: hợp đồng thoả thuận đặt cọc

– Ký hiệu lô đất: A1.1-BT03-19 

– Diện tích (tạm tính): 200,00 m 

– Loại nhà ở (Liên kế/ Biệt thự): Biệt thự

2.Giá chuyển nhượng Nhà ở dự kiến: hợp đồng thoả thuận đặt cọc

– Đơn giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 15.000.000 đồng/m2. 

– Tổng giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất (tạm tính): 3.000.000.000 đồng. 

(Bằng chữ: Ba tỷ đồng)

– Giá trị công trình xây dựng và tài sản gắn liền trên đất của Nhà ở, quyền sử dụng đối với phần cơ sở hạ tầng chung tại Nhà ở, các tiện ích thương mại khác được quy định sử dụng chung trong Dự án do Công ty xác định trên cơ sở đơn giá xây dựng thực tế và lợi nhuận hợp lý của Công ty.

– Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung (nếu có), các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí khác có liên quan theo quy định chung của nhà nước và thông báo của Công ty.

3.Tiến độ thanh toán Giá trị nhà ở:

Lần 1: Thanh toán số tiền 1.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm triệu đồng.) tại thời điểm ký Thỏa thuận đặt cọc; 

Lần 2: Thanh toán tiếp số tiền 900.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm triệu đồng) trong thời 01 tháng kể từ ngày Bên B đăng ký nguyện vọng hoặc sau khi Bên A hoàn thành công tác san nền của lô đất theo thông báo của Bên A, tùy thời điểm nào đến trước

Lần 3: Nộp tiếp toàn bộ số tiền còn lại của giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi Bên A hoàn thành giai đoạn xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu của lô đất theo thông báo của Bên A hoặc khi bên A ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chính thức với bên B, tùy thời điểm nào đến trước.

(Nếu công tác san nền của lô đất và việc hoàn thành giai đoạn xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu của lô đất cùng một thời điểm, Bên A có quyền thông báo cho tôi về việc thanh toán lần 2 và lần 3 cùng kỳ thanh toán)

– Nộp tiền giá trị công trình xây dựng và tài sản gắn liền trên đất của Nhà ở, quyền sử dụng đối với phần cơ sở hạ tầng chung tại Nhà ở, các tiện ích thương mại khác được quy định sử dụng chung trong Dự án (bao gồm cả thuế GTGT, thuế, phí, lệ phí có liên quan): Theo thông báo của Công ty.

Tôi cam kết, thực hiện đầy đủ các thủ tục theo thông báo của Công ty để việc đăng ký nguyện vọng được Công ty chấp thuận.

Tôi đồng ý và xác nhận rằng trong trường hợp tôi không thực hiện các thủ tục nộp tiền theo thông báo của Công ty hoặc vi phạm những nội dung trong Đơn đăng ký này thì được hiểu là tôi không còn nguyện vọng mua nhà ở và Công ty có quyền chào bán quyền mua Nhà ở cho các bên khác và tôi sẽ chịu phạt 10% tổng giá trị quyền sử dụng đất của Nhà ở, chi phí để thực hiện thành công giao dịch, các thiệt hại phát sinh (nếu có) và xin nhận số tiền đã thanh toán còn lại sau khi Nhà ở đã được Công ty chuyển bán thành công cho người khác.

Kính đề nghị Công ty xem xét nguyện vọng của tôi.

Hà Nội, ngày 19/04/2018

NGƯỜI ĐĂNG KÝ (Ký, ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 

Công ty chúng tôi đã nhận được đơn đăng ký nguyện vọng của Quý khách hàng và sẽ chuyển đến các bộ phận có liên quan ngay khi Dự án được mở bán để Quý khách hàng tham gia và chọn mua nhà ở theo quy định của pháp luật và của chủ đầu tư.

PHỤ LỤC 

TIẾN ĐỘ NỘP TIỀN ĐẶT CỌC

Kèm theo Thỏa thuận đặt cọc số A1.1-BTO3-19/TTĐC- LAND ngày 19/01/2018 của Công cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 và ông/bà………

Đợt 1: Số tiền phải nộp 1.200.000.000 đồng.Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm triệu đồng (Tại thời điểm ký Thỏa thuận đặt cọc )

Đợt 2: Số tiền phải nộp 900.000.000 đồng (Bằng chữ:Chín trăm triệu đồng ) Trong khoảng thời gian 01 tháng kể từ ngày Bên B Ký thỏa thuận đặt cọc hoặc sau khi Bên A hoàn thành công tác san nền của lô đất, tùy theo thời điểm nào đến trước 

Đợt 3: Nộp tiếp toàn bộ số tiền còn lại của  tiền đặt cọc:  Khi Bên A hoàn thành giai đoạn xây dựng hạ tầng thiết yếu của lô đất mà Bên B có nguyện vọng đăng ký theo thông báo của Bên A hoặc khi bên A ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chính thức với bên B, tùy thời điểm nào đến trước.

* Nếu Bên A hoàn thành công tác san nền của lô đất và việc hoàn thành giai đoạn xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu của lô đất Bên B có nguyện vọng đăng ký cùng một thời điểm thì Bên A có quyền thông báo cho Bên B về việc thanh toán đợt 2 và đợt 3 cùng kỳ thanh toán)

hợp đồng thoả thuận đặt cọc

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

THỎA THUẬN ĐẶT CỌC 

Số: A1.1-BT03-19/TTĐC -LAND

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Hôm nay, ngày 19/04/2018 tại Hà Nội, các Bên gồm:

I.BÊN NHẬN ĐẶT CỌC 

(BÊN A): CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CIENCO 5 

Mã số doanh nghiệp : 0500575895, do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2007, thay đổi lần thứ 9 ngày 11/5/2016.

Địa chỉ trụ sở : Tòa nhà BQL dự án, lô CT1, KĐT Thanh Hà B – Cienco 5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

Số tài khoản: : 2131.000.955.9999 Tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Hà Nội 

Điện thoại : 024.6259 6551

Fax: 04.7300 1980 

Người đại diện :Bà Lê Thị Sao Mai   Chức vụ: Giám đốc Kinh

Doanh Theo Giấy ủy quyền số 03B/2017/UQ-HĐQT ngày 26/06/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5.

II. BÊN ĐẶT CỌC (BÊN B):

Ông/bà: ……………………………….

Số CMND/Hộ chiếu: ………………………cấp ngày …….

HKTT: ……………………………..

Địa chỉ liên hệ: …………………

Điện thoại: …….

Sau khi thỏa thuận, bàn bạc, các bên thống nhất lập và ký kết Thỏa thuận đặt cọc (sau đây gọi tắt là “Thỏa thuận”) với những nội dung như sau: 

Điều 1. Mục đích và thời hạn đặt cọc 

1.1. Mục đích đặt cọc – hợp đồng thoả thuận đặt cọc

Bên B đồng ý đặt cọc cho Bên A số tiền theo quy định tại Điều 2 Thỏa thuận này để đảm bảo cho việc Bên B sẽ đăng ký tham gia chọn mua tài sản là Nhà ở tại Dự án “Khu đô thị Thanh Hà” tại phường Kiến Hưng, phường Phú Lương, quận Hà Đông và xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội ngay sau khi Dự án được mở bán theo Thông báo của Bên A. 

1.2.Thời hạn đặt cọc – hợp đồng thoả thuận đặt cọc

Thời hạn đặt cọc được tính từ thời điểm Bên B nộp tiền đặt cọc lần đầu cho Bên A theo quy định tại Điều 2 Thỏa thuận này cho đến khi số tiền đặt cọc được xử lý theo quy định tại Điều 3 Thỏa thuận này.

Điều 2. Tiền đặt cọc 

2.1 Số tiền đặt cọc

Bên B đồng ý đặt cọc cho Bên A và Bên A đồng ý nhận đặt cọc của Bên B cho mục đích quy định tại Điều 1 Thỏa thuận này số tiền là: 

Bằng số: 3.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba tỷ đồng 

2.2 Tiến độ nộp tiền đặt cọc

Tiến độ nộp tiền đặt cọc được hai bên thỏa thuận, thống nhất tại Phụ lục của Thỏa thuận này. 

2.3 Phương thức nộp tiền đặt cọc

– Số tiền đặt cọc được tính bằng tiền Việt Nam đồng. Bên B sẽ nộp tiền đặt cọc trực tiếp tại Phòng kế toán của Bên A hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng của Bên A. Phí ngân hàng (nếu có) do Bên B chi trả.

Bên B được coi là đã nộp tiền đặt cọc khi khoản tiền đặt cọc mà Bên B nộp từng đợt được Bên A xuất phiếu thu hoặc được ghi có vào tài khoản ngân hàng của Bên A.

Điều 3. Xử lý tiền đặt cọc

3.1 Trường hợp khi Dự án được mở bán theo Thông báo của Bên A và Bên B đã đăng ký tham gia chọn mua Nhà ở thì số tiền đặt cọc sẽ được tự động được khấu trừ vào tiền thanh toán theo Hợp đồng mua bán được ký kết giữa Bên A và Bên B.

3.2 Trường hợp khi Dự án được mở bán theo Thông báo của Bên A nhưng Bên B không đăng ký tham gia chọn mua (hoặc không ký Hợp đồng mua bán sau khi chọn mua) Nhà ở thì Bên B sẽ bị mất số tiền đặt cọc mà Bên B đã nộp cho Bên A. 

3.3 Trường hợp khi Dự án được mở bán theo Thông báo của Bên A và Bên B đã đăng ký tham gia chọn mua Nhà ở nhưng Bên A không đồng ý ký kết Hợp đồng mua bán với Bên B thì Bên A sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền Bên B đã đặt cọc và chịu phạt 100% trên tổng số tiền đặt cọc Bên B đã nộp cho Bên A, trừ trường hợp bất khả kháng, khi đó hai bên sẽ tiến hành thương lượng, hòa giải trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. 

3.4 Xử lý trong một số trường hợp khác: 

a) Trường hợp Bên B chậm nộp tiền đặt cọc theo tiến độ quy định tại Khoản 2.2 Điều 2 Thỏa thuận này thì Bên B phải chịu phạt với mức lãi suất theo quy định của Bên A tương đương với số tiền và thời gian chậm nộp. 

b) Trường hợp Bên B chậm nộp tiền đặt cọc quá 30 (ba mươi) ngày tính từ ngày hết hạn theo thông báo của Bên A quy định tại khoản 2.2 Điều 2 Thỏa thuận này thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này mà không cần được sự chấp thuận của Bên B hay cơ quan, tổ chức có liên quan sau khi đã Thông báo bằng văn bản cho Bên B. Theo đó, Bên A chỉ hoàn lại cho Bên B số tiền thực tế Bên B đã thanh toán sau khi trừ đi tiền phạt tương đương 10% số tiền đặt cọc, chi phí để thực hiện thành công giao dịch với bên thứ ba, các thiệt hại phát sinh (nếu có). 

c) Số tiền đặt cọc sẽ không bị tính lãi và không được rút tiền đặt cọc trong thời hạn đặt cọc. 

Điều 4. Chuyển nhượng Thỏa thuận đặt cọc 

4.1 Bên B có quyền chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này cho một bên thứ ba với các điều kiện như sau: 

a) Việc chuyển nhượng phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A;

b) Bên thứ ba (bên nhận chuyển nhượng) phải có đủ điều kiện nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và của Bên A;

c)  Bên B đã nộp đủ số tiền đặt cọc theo thông báo của Bên A quy định tại Thỏa thuận này; 

d) Các quyền và nghĩa vụ liên quan đến Thỏa thuận này không đang trong tình trạng tranh chấp; 

e) Bên B đã hoàn thành mọi nghĩa vụ nộp thuế, phí theo quy định của pháp luật đối với việc chuyển nhượng Thỏa thuận đặt cọc mà Bên B đề nghị; 

f) Bên thứ ba (bên nhận chuyển giao) đồng ý với các nội dung của Thỏa thuận này; 

g) Các quy định của pháp luật không cấm việc chuyển nhượng thỏa thuận đặt cọc như được quy định tại Thỏa thuận này. 

4.2 Việc chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo Thỏa thuận đặt cọc này sẽ được tiến hành như sau: 

a) Bên B gửi cho Bên A đơn yêu cầu chuyển nhượng Thỏa thuận đặt cọc (theo mẫu của công ty); 

– Trong mọi trường hợp, Bên B phải nộp hết tiền lãi (nếu có) đối với các khoản tiền đặt cọc chậm nộp trước khi yêu cầu chuyển giao. Và Bên thứ ba có trách nhiệm nộp tiếp số tiền theo tiến độ đã đến hạn tại thời điểm đề nghị chuyển nhượng Thỏa thuận đặt cọc này. 

b) Việc chuyển nhượng Thỏa thuận đặt cọc chỉ được thực hiện khi Bên A đồng ý với đề nghị của Bên B, khi đó:

– Bên A, Bên B và bên thứ ba nhận chuyển giao sẽ cùng ký thỏa thuận chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo Thỏa thuận đặt cọc (theo mẫu của Bên A); 

– Bên B có trách nhiệm thanh toán cho Bên A khoản phí quản lý hành chính đối với việc thay đổi chủ thể đặt cọc đăng ký mua Nhà ở theo quy định của Bên A;

c) Khi thực hiện việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo Thỏa thuận đặt cọc: 

– Mọi khoản tiền đặt cọc mà Bên B đã thực tế nộp cho Bên A sẽ không được hoàn lại mà sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc của bên nhận chuyển giao Thỏa thuận đặt cọc;

– Bên A không có trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản thuế, phí, lệ phí và chi phí khác phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng Thỏa thuận đặt cọc này từ Bên B cho bất kỳ bên thứ ba nào. 

Điều 5. Thỏa thuận chung 

5.1 Việc ký kết Thỏa thuận này đã được các bên thỏa thuận và thống nhất trên tinh thần tự nguyện, không bị đe dọa, lừa dối, ép buộc. 

5.2 Các Phụ lục (nếu có) là một bộ phận không tách rời Thỏa thuận này, trường hợp Thỏa thuận đặt cọc này chấm dứt hiệu lực thì các Phụ lục (nếu có) đương nhiên sẽ chấm dứt hiệu lực. 

5.3 Mọi sửa đổi, bổ sung liên quan đến Thỏa thuận này phải được lập thành văn bản được các bên ký và đóng dấu hợp lệ. 

5.4 Khi phát sinh những trường hợp quy định tại Điều 3 nêu trên thì Thỏa thuận này tự động hết hiệu lực mà không cần thực hiện thủ tục thanh lý. 

5.5 Nếu Thỏa thuận bị vô hiệu từng phần thì phần không bị vô hiệu vẫn có giá trị bắt buộc thực hiện đối với các Bên. 

5.6 Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

5.7 Thỏa thuận này được lập thành 02 (hai) bản, các bản đều có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản để cùng thực hiện

BÊN B (ký và ghi rõ họ tên)                                         ĐẠI DIỆN BÊN A (ký và họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu hợp đồng thoả thuận đặt cọc

hợp đồng thoả thuận đặt cọc

hợp đồng thoả thuận đặt cọc

hợp đồng thoả thuận đặt cọc

hợp đồng thoả thuận đặt cọc

hợp đồng thoả thuận đặt cọc

hợp đồng thoả thuận đặt cọc

hợp đồng thoả thuận đặt cọc

hợp đồng thoả thuận đặt cọc

hợp đồng thoả thuận đặt cọc

hợp đồng thoả thuận đặt cọc

hợp đồng thoả thuận đặt cọc

hợp đồng thoả thuận đặt cọc

hợp đồng thoả thuận đặt cọc

hợp đồng thoả thuận đặt cọc

hợp đồng thoả thuận đặt cọchợp đồng thoả thuận đặt cọc

hợp đồng thoả thuận đặt cọc

Từ khoá liên quan :hợp đồng thoả thuận đặt cọc liền kề Thanh Hà, hợp đồng thoả thuận đặt cọc biệt thự Thanh Hà ,hợp đồng thoả thuận đặt cọc chung cư Thanh Hà, hợp đồng thoả thuận đặt cọc, hợp đồng thoả thuận đặt cọc khu đô thị Thanh Hà ,

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ