20/08/2022 mẫu đơn đăng ký

20/08/2022

Mẫu đơn đăng ký nhận chuyển nhượng nhà ở khu đô thị Thanh Hà

Mẫu đơn đăng ký nhận chuyển nhượng nhà ở khu đô thị Thanh Hà.

Từ khoá liên quan : Mẫu đơn đăng ký chuyển nhượng nhà ở khu đô thị Thanh Hà, mẫu đơn đăng ký liền kề Thanh Hà , mẫu đơn đăng ký biệt thự Thanh Hà, mẫu đơn đăng ký chung cư Thanh Hà, mẫu đơn đăng ký ki ốt Thanh Hà..

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở TẠI ĐÂY

Hồ sơ hướng dẫn sang tên chuyển nhượng nhà ở khu đô thị Thanh Hà TẠI ĐÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ

 V/v nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở

Kính gửi: Công ty cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5

Tôi là: ………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (hoặc Hộ chiếu) số :……… ….cấp ngày ……….

Hộ khẩu thường trú: ………………….

Địa chỉ liên hệ:…………………

Điện thoại:…………….

Email:

Mẫu đơn đăng ký nhận chuyển nhượng nhà ở khu đô thị Thanh Hà.

Được biết Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 đang tiếp nhận đơn đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại dự án Khu đô thị Thanh Hà (Dự án), sau khi tìm hiểu, nghiên cứu đầy đủ thông tin về Dự án, quy hoạch, Sơ đồ chi tiết, vị trí lô đất, cách tính diện tích và nghiên cứu kỹ các điều khoản về hợp đồng, tôi thấy mình có đủ khả năng về tài chính và đáp ứng đầy đủ các quy định của Công ty, vì vậy tôi xin tự nguyện đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại Dự án với thông tin cụ thể như sau:

1.Thông tin Lô đất và nhà ở đăng ký:

– Ký hiệu lô đất: B1.1-BT…..

– Diện tích: 240m2 (Tạm tính) 

– Loại nhà ở: Biệt Thự 

– Diện tích sàn xây dựng: 03 tầng nổi (dự kiến): 360,00 m2 

– Diện tích sàn xây dựng 01 tầng hầm (dự kiến): 120,00 m2 

– Tầng xây dựng (dự kiến): 03 tầng nổi + 01 tầng hầm 

2.Tổng giá trị chuyển nhượng: 

Tổng giá trị chuyển nhượng (tạm tính):6.444.000.000 VNĐ. 

(Bằng chữ: Sáu tỷ, bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẵn).

Tổng giá trị chuyển nhượng là tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị xây dựng của nhà được xác định như sau:

a) Giá trị quyền sử dụng đất (tạm tính) là: 3.360.000.000 VNĐ.

 (Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm sáu mươi triệu đồng chẵn). 

Tương đương với đơn giá: 14.000.000 VNĐ/m2.

 (Bằng chữ: Mười bốn triệu đồng chẵn trên một mét vuông). 

b) Giá trị xây dựng phần thô của Nhà ở: 

Đơn giá xây dựng phần thô nhà ở (tạm tính):

– Đơn giá xây dựng tầng hầm: 8.600.000 VNĐ/m2 diện tích sàn xây dựng 

– Đơn giá xây dựng tầng nổi: 5.700.000 VNĐ/m2 diện tích sàn xây dựng 

Giá trị xây dựng phần thô của nhà ở (tạm tính) là: 3.084.000.000 VNĐ. 

(Bằng chữ: Ba tỷ, tám mươi bốn triệu đồng chẵn).

Đơn giá xây dựng phần thô chính thức sẽ được Chủ đầu tư thông báo tại thời điểm ký kết Phụ lục hợp đồng xây dựng phần thô và phù hợp với giá thị trường của vật liệu, nhân công tại thời điểm thi công xây dựng.

Tổng giá trị chuyển nhượng nêu trên đã bao gồm tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ,thuế giá trị gia tăng theo quy định : nhưng chưa bao gồm tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Bên B phải kê khai, nộp từ khi nhận bàn giao đất hoặc nhà ở),thuế, phí, lệ phí khác, phí quản lý, bảo vệ cho khu nhà ở hàng tháng theo quy định ,các chi phí khác có liên quan và chưa bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nếu có.

3.Tôi xin tự nguyện, cam kết thực hiện việc nộp tiền khi đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở khi ký hợp đồng theo quy định của Công ty như sau:

a) Đợt 1: Nộp 100% giá trị quyền sử dụng đất đồng thời với việc ký Hợp đồng này, tương đương với số tiền là:

Số tiền: 3.360.000.000 VNĐ 

(Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)

b) Đợt 2: Nộp 50% giá trị xây dựng khi hai bên ký phụ lục xây dựng phần thô của Nhà ở, tương đương với số tiền là:

Số tiền: 1.542.000.000 VNĐ 

(Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm bốn mươi hai triệu đồng chẵn) 

đ) Đợt 3: Nộp 40% giá trị xây dựng khi đổ xong sàn tầng 2 của Nhà ở 

Số tiền: 1.233.600.000 VNĐ

 (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm ba mươi ba triệu, sáu trăm ngàn đồng chẵn)

e) Đợt 4: Sau khi quyết toán việc xây dựng Nhà ở, trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận Thông báo của Chủ đầu tư, tôi sẽ thanh toán toàn bộ giá trị còn lại của hợp đồng, đồng thời theo Thông báo đó, tôi sẽ nộp các khoản thuế, phí, lệ phí, các chi phí khác có liên quan và kinh phí bảo trì phần sở hữu chung (nếu có) theo quy định để nhận bàn giao Nhà ở. Chủ đầu tư sẽ bàn giao Nhà ở và giao các giấy tờ cần thiết cho việc sử dụng Nhà ở sau khi hoàn thành thanh toán Đợt 4 này.

Tôi xin cam kết thực hiện đúng mọi thủ tục, quy định, hướng dẫn của Công ty liên quan đến việc đăng ký nhận chuyển nhượng.

Tôi đồng ý và xác nhận rằng trong trường hợp tôi không thực hiện các thủ tục nộp tiền theo thông báo của Công ty hoặc vi phạm những nội dung trong Đơn đăng ký này thì được hiểu là tôi không còn nguyện vọng nhận chuyển nhượng và Công ty có quyền chuyển quyền đăng ký cho các bên khác và tôi sẽ chịu phạt 10% trên Tổng giá trị chuyển nhượng, chi phí để thực hiện thành công giao dịch chuyển nhượng, các thiệt hại phát sinh (nếu có) và xin nhận số tiền đã nộp còn lại sau khi Lô đất đã được Công ty chuyển quyền đăng ký cho người khác.

Kính đề nghị Công ty xem xét nguyện vọng của tôi.

Hà Nội, ngày ……

 NGƯỜI ĐĂNG KÝ (Ký, ghi rõ họ tên)

mẫu đơn đăng ký

mẫu đơn đăng ký

mẫu đơn đăng ký

mẫu đơn đăng ký

mẫu đơn đăng ký

Tin liên quan

Call Now