10/03/2023 đăng ký

10/03/2023

Mẫu đơn đăng ký nguyện vọng mua liền kề,biệt thự khu đô thị Thanh Hà năm 2023

Mẫu đơn đăng ký nguyện vọng mua liền kề, biệt thự khu đô thị Thanh Hà năm 2023

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở TẠI ĐÂY

Mẫu hợp đồng thoả thuận đặt cọc liền kề , biệt thự Thanh Hà TẠI ĐÂY

Hướng dẫn sang tên chuyển nhượng nhà ở khu đô thị Thanh Hà TẠI ĐÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG

Kính gửi: Công ty cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5

Tên tôi là: ….

Số CMND:… do…..cấp ngày ..

Hộ khẩu thường trú: .

Địa chỉ liên hệ: …….

Điện thoại: ………Email:…….

Mẫu đơn đăng ký nguyện vọng mua liền kề,biệt thự khu đô thị Thanh Hà năm 2023

Được biết Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (“Bên A”) đang tiếp nhận đơn đăng ký nguyện vọng tham gia chọn mua tài sản là nhà ở Liên kế/Biệt thự tại dự án Khu đô thị Thanh Hà-Cienco 5 (“Dự án”), sau khi tìm hiểu, nghiên cứu đầy đủ thông tin về Dự án, sơ đồ chi tiết, vị trí lô đất và nghiên cứu kỹ các điều khoản tại Hợp đồng, tôi có nguyện vọng được tham gia đăng ký chọn mua một căn Liên kế/Biệt thự (“Tài sản” hoặc “Nhà ở”) ngay khi chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục mở bán theo quy định với thông tin cụ thể như sau:

1.Thông tin Nhà ở đăng ký:

– Ký hiệu lô đất:………………….

– Diện tích (tạm tính):……..m2

– Loại nhà ở (Liên kế/Biệt thự):…………..

2.Giá chuyển nhượng Nhà ở dự kiến:

– Đơn giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất:……………………….đồng/m2

– Tổng giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất (tạm tính)………..đồng.(Bằng chữ: ……………)

– Giá trị công trình xây dựng và tài sản gắn liền trên đất của Nhà ở, quyền sử dụng đối với phần cơ sở hạ tầng chung tại Nhà ở, các tiện ích thương mại khác được quy định sử dụng chung trong Dự án do Công ty xác định trên cơ sở giá xây dựng thực tế và lợi nhuận hợp lý của Công ty.

– Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung (nếu có), các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí khác có liên quan theo quy định chung của nhà nước và thông báo của Công ty.

3.Tiến độ thanh toán Giá trị nhà ở:

– Lần 1: Thanh toán số tiền 50% …….đồng (Bằng chữ:………..)tại thời điểm bên B đăng ký nguyện vọng.

– Lần 2: Thanh toán tiếp số tiền 30%……………đồng (Bằng chữ ;…………………..) trong thời gian 03 tháng kể từ ngày Bên B đăng ký nguyện vọng hoặc sau khi Bên A hoàn thành công tác san nền của lô đất theo thông báo của Bên A, tùy theo thời điểm nào đến trước.

– Lần 3: Nộp tiếp toàn bộ số tiền còn lại của giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi Bên A hoàn thành giai đoạn xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu của lô đất theo thông báo của Bên A.

(Nếu công tác san nền của lô đất và việc hoàn thành giai đoạn xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu của lô đất cùng một thời điểm, Bên A có quyền thông báo cho tôi về việc thanh toán lần 2 và lần 3 cùng kỳ thanh toán)

– Nộp tiền giá trị công trình xây dựng và tài sản gắn liền trên đất của Nhà ở, quyền sử dụng đối với phần cơ sở hạ tầng chung tại Nhà ở, các tiện ích thương mại khác được quy định sử dụng chung trong Dự án (bao gồm cả thuế GTGT, thuế, phí, lệ phí có liên quan): Theo thông báo của Công ty.

Tôi cam kết, thực hiện đầy đủ các thủ tục theo thông báo của Công ty để việc đăng ký nguyện vọng được Công ty chấp thuận.

Tôi đồng ý và xác nhận rằng trong trường hợp tôi không thực hiện các thủ tục nộp tiền theo thông báo của Công ty hoặc vi phạm những nội dung trong Đơn đăng ký này thì được hiểu là tôi không còn nguyện vọng mua nhà ở và Công ty có quyền chào bán Nhà ở cho các bên khác và tôi sẽ chịu phạt 10% tổng giá trị quyền sử dụng đất của Nhà ở, chi phí để thực hiện thành công giao dịch chuyển nhượng, các thiệt hại phát sinh (nếu có) và xin nhận số tiền thanh toán còn lại sau khi Nhà ở đã được Công ty chuyển bán thành công cho người khác . Kính đề nghị Công ty xem xét nguyện vọng của tôi.

Hà Nội, ngày ….. tháng … năm 20…. 

 NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

đăng ký

đăng ký

đăng ký

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ