19/10/2022 giá liền kề thanh hà 2021

19/10/2022

Giá liền kề Thanh Hà 2021 tới nay năm 2023 là bao nhiêu ?

Giá liền kề Thanh Hà 2021 tới nay năm 2023 là bao nhiêu ?

Giá liền kề Thanh Hà 2021Khu đô thị Thanh Hà là một dự án đầy tiềm năng mang lại cơ hội đầu tư sinh lời cao cho khách hàng để ở cũng như những nhà đầu tư.Trong khu vực phía Nam Hà Nội khu đô thị Thanh hà hiện nay đang có giá rẻ nhất khu khu vực, với mức giá trung bình ở mức 40 triệu đồng/m2 – 65 triệu đồng/m2 trong khi giá đất khu vực lân cận đang ở mức rất cao trung bình 90 triệu đồng/m2 – 120 triệu đồng/m2.

giá liền kề thanh hà 2021

Giá liền kề Thanh Hà 2021 tới nay năm 2023 có những biến động gì ?

Mua bán nhà liền kề , biệt thự khu đô thị Thanh Hà TẠI ĐÂY

Giá liền kề Thanh Hà 2021.

 • Đường 14m : giá từ 30 triệu đồng/m2 – 40 triệu đồng/m2
 • Đường 17m: giá từ 37 triệu đồng/m2 – 48 triệu đồng/m2
 • Đường 20,5m: giá từ 40 triệu đồng/m2 – 50 triệu đồng/m2
 • Đường 25m: giá từ 45 triệu đồng/m2 – 60 triệu đồng/m2
 • Đường 46m : giá từ 50 triệu đồng/m2 – 60 triệu đồng/m2
 • Đường 50m trục đường phía nam (Shophouse)  giá 75 triệu đồng – 120 triệu đồng/m2 

Giá biệt thự Thanh Hà 2021.

 • Đường 14m: giá từ 25 triệu đồng/m2 – 33 triệu đồng/m2 
 • Đường 17m: giá từ 30 triệu đồng/m2 – 40 triệu đồng/m2
 • Đường 20,5m: giá từ 45tr/m2 – 50tr/m2.
 • Đường 25m: giá từ 50tr/m2 – 60tr/m2
 • Đường 50m trục đường phía nam Shophouse: giá 75 triệu đồng – 120 triệu đồng/m2.

Giá liền kề thanh hà 2021 khu đô thị thanh hà trung bình theo các phân khu ?

Giá liền kề Thanh Hà 2021 khu A .

*( Đơn giá trung bình ở mức 30 triệu đồng/m2 – 68 triệu đồng/m2 ,phân khúc Shophouse giá 65 triệu đồng/m2 – 120 triệu đồng/m2)

 • Giá liền kề Thanh Hà 2021 a1.2 liền kề 03 diện tích 100m2 đường 14m giá 42 triệu đồng/m2
 • Giá liền kề Thanh Hà 2021 a1.2 liền kề 13 diện tích 95m2 đường 14m giá 45 triệu đồng/m2
 • Giá liền kề Thanh Hà 2021 a1.2 liền kề 17 diện tích 95m2 mặt đường 25m giá 68 triệu đồng/m2
 • Giá liền kề Thanh Hà 2021 a2.3 liền kề 06 diện tích 100m2 đường 14m giá 42 triệu đồng/m2
 • Giá liền kề Thanh Hà 2021 a2.3 liền kề 06 diện tích 100m2 đường 17m giá 55 triệu đồng/m2
 • Giá liền kề Thanh Hà 2021 a2.3 liền kề 07 diện tích 100m2 Shophouse giá 120 triệu đồng/m2
 • Giá liền kề Thanh Hà 2021 a2.4 liền kề 03 diện tích 117.5m2 đường 17m giá 30 triệu đồng/m2
 • Giá liền kề Thanh Hà 2021 a2.4 liền kề 17 diện tích 100m2 đường 14m giá 38,5 triệu đồng/m2
 • Giá liền kề Thanh Hà 2021 a2.4 liền kề 10 diện tích 100m2 đường 17m giá 48 triệu đồng/m2
 • Giá liền kề Thanh Hà 2021 a2.7 liền kề 06 diện tích 90m2 đường 14m giá 41 triệu đồng/m2
 • Giá liền kề Thanh Hà 2021 a2.7 liền kề 03 diện tích 90m2 đường 25m giá 60 triệu đồng/m2
 • Giá liền kề Thanh Hà 2021 a3.1 liền kề 01 diện tích 100m2 đường 14m giá 30 triệu đồng/m2
 • Giá liền kề Thanh Hà 2021 a3.1 liền kề 01 diện tích 100m2 mặt đường 50m giá 65 triệu đồng/m2

Giá biệt thự Thanh Hà 2021 khu A.

*( Đơn giá trung bình ở mức 30 triệu đồng/m2 – 65 triệu đồng/m2 theo các mặt đường 14m 17m 25m 30m )

 • Biệt thự Thanh Hà a1.1 biệt thự 02 đường 14m giá 37 triệu đồng/m2 – 40 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà a1.1 biệt thự 03 diện tích 200m2 giá 41 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà a1.1 biệt thự 06 mặt đường 25m diện tích 200m2 giá 65 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà a1.2 biệt thự 1 diện tích 262m2 lô góc mặt kênh giá 47 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà a1.3 biệt thự 10 diện tích 200m2 đường 14m giá 45 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà a1.3 biệt thự 01 diện tích 271m2 đường 25m giá 55 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà a2.2 biệt thự 02 diện tích 300m2 đường 17m giá 38 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà a2.3 biệt thự 04 diện tích 200m2 đường 14m giá 35 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà a2.3 biệt thự 01 diện tích 280m2 đường 17m giá 39 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà a2.4 biệt thự 02 diện tích 300m2 đường 14m giá 30 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà a2.5 biệt thự 02 diện tích 240m2 đường 14m giá 35 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà a2.10 biệt thự 02 diện tích 240m2 đường 14m giá 38 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà a2.10 biệt thự 01 diện tích 212m2 giá bán 35 triệu đồng/m2

Giá liền kề Thanh Hà 2021 khu B.

*( Đơn giá trung bình ở mức 40 triệu đồng/m2 – 76 triệu đồng/m2 theo các mặt đường 14m 17m 25m 30m )

 • Liền kề Thanh Hà b1.1 liền kề 15 diện tích 90m2 đường 14m giá 50 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà b1.1 liền kề 04 diện tích 100m2 đường 14m giá 48 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà b1.1 liền kề 13 diện tích 77m2 đường 25m giá 68 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà b1.2 liền kề 06 diện tích 85m2 đường 17m giá 4,8 tỷ 
 • Liền kề Thanh Hà b1.2 liền kề 06 diện tích 100m2 đường 14m giá 48 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà b1.3 liền kề 15 diện tích 100m2 đường 17m giá 51 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà b1.4 liền kề 22 diện tích 100m2 đường 14m giá 40 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà b1.4 liền kề 34 diện tích 100m2 đường 14m giá 43 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà b1.4 liền kề 17 diện tích 100m2 đường 17m giá 46 triệu đồng/m2 
 • Liền kề Thanh Hà b1.4 liền kề 38 diện tích 100m2 đường 14m giá 45 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà b1.4 liền kề 38 diện tích 100m2 đường 17m giá 57 triệu đồng/m2 
 • Liền kề Thanh Hà b1.4 liền kề 08 diện tích 125m2 đường 30m giá 76 triệu đồng/m2 
 • Liền kề Thanh Hà b2.1 liền kề 01 diện tích 80m2 bán đảo thanh hà giá 3,6 tỷ
 • Liền kề Thanh Hà b2.1 liền kề 04 diện tích 85.6m2 bán đảo thanh Hà giá 3,3 tỷ
 • Liền kề Thanh Hà b2.3 liền kề 13 diện tích 100m2 đường 14m giá 40 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà b2.3 liền kề 12 diện tích 85m2 đường 17m giá 47,5 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà b2.3 liền kề 08 diện tích 100m2 đường 17m giá 43 triệu đồng/m2

Giá biệt thự Thanh Hà 2021 khu B.

*( Đơn giá trung bình ở mức 30 triệu đồng/m2 – 60 triệu đồng/m2 theo các mặt đường 14m 17m 25m 30m )

 • Biệt thự Thanh Hà b1.1 biệt thự 04 diện tích 240m2 đường 14m giá 42 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà b1.1 biệt thự 05 diện tích 240m2 đường 14m giá 43 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà b1.3 biệt thự 15 diện tích 200m2 đường 14m giá 45 triệu đồng/m2 
 • Biệt thự Thanh Hà b1.4 biệt thự 10 diện tích 226m2 đường 14m giá 38 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà b1.4 biệt thự 06 diện tích 200m2 đường 14m giá 39 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà b2.1 biệt thự 16 diện tích 350m2 đường 17m giá 30 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà b2.1 biệt thự 03 diện tích 250m2 mặt đường 14m giá 38 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà b2.2 biệt thự 11 diện tích 250m2 hai mặt đường giá 43 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà b2.2 biệt thự 09 diện tích 200m2 đường 14m giá 40 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà b2.2 biệt thự 10 diện tích 200m2 đường 20,5m giá 48 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà b2.2 diện tích 300m2 giá 25,5 tỷ đường 50 m mặt Shophouse 
 • Biệt thự Thanh Hà b2.4 biệt thự 06 diện tích 225m2 giá 33 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà b2.4 biệt thự 01 diện tích 200m2 đường 20,5m giá 48 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà b2.5 biệt thự 01 diện tích 200m2 giá 33 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà b2.5 biệt thự 01 diện tích 200m2 giá 33 triệu đồng/m2

*Chú ý ! Giá liền kề Thanh Hà 2021 chỉ mang tính chất tham khảo, đơn giá đất được so sánh ở mức giá trung bình cả năm ,giá đất có thể cao hơn hoặc thấp tùy thuộc theo từng thời điểm khác nhau .

giá liền kề thanh hà 2021

CHS – Cập nhật giá liền kề Thanh Hà 2021 tới nay năm 2023 mới nhất.

Giá liền kề Thanh Hà 2023 .

Xem báo giá liền kề Thanh Hà TẠI ĐÂY

 • Đường 14m : giá từ 40 triệu đồng/m2 – 50 triệu đồng/m2
 • Đường 17m: giá từ 50 triệu đồng/m2 – 60 triệu đồng/m2
 • Đường 20,5m: giá từ 60 triệu đồng/m2 – 70 triệu đồng/m2
 • Đường 25m: giá từ 70 triệu đồng/m2 – 80 triệu đồng/m2
 • Đường 30m: giá từ 72 triệu đồng/m2 – 90 triệu đồng/m2
 • Đường 46m : giá từ 70 triệu đồng/m2 – 80 triệu đồng/m2
 • Đường 50m trục đường phía nam (Shophouse)  giá 75 triệu đồng – 120 triệu đồng/m2 

Giá biệt thự Thanh Hà 2023.

Xem báo giá biệt thự Thanh Hà Tại Đây

 • Đường 14m: giá từ 40 triệu đồng/m2 – 50 triệu đông/m2 
 • Đường 17m: giá từ 50 triệu đồng/m2 – 60 triệu đồng/m2
 • Đường 20,5m: giá từ 50 triệu đồng/m2 – 60 triệu đồng/m2.
 • Đường 25m: giá từ 50 triệu đồng/m2 – 60 triệu đồng/m2
 • Đường 30m : giá từ 55 triệu đồng/m2 – 80 triệu đồng/m2

Giá liền kề Thanh Hà 2023 khu đô thị Thanh Hà trung bình theo các phân khu ?

*Mua bán nhà ở khu đô thị Thanh Hà TẠI ĐÂY

Giá liền kề Thanh Hà 2023 khu A .

( Đơn giá trung bình ở mức 30 triệu đồng/m2 – 50 triệu đồng/m2 – 70 triệu đồng/m2 theo các mặt đường 14m – 17m – 25m, phân khúc Shophouse giá 75 triệu đồng/m2 – 120 triệu đồng/m2 mặt đường 50m )

 • Liền kề Thanh Hà a1.2 liền kề 07 diện tích 100m2 đường 14m giá 50 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà a1.2 liền kề 09 diện tích 95m2 đường 14m giá 63 triệu đồng/m2 ( nhìn chung cư )
 • Liền kề Thanh Hà a1.2 liền kề 22 diện tích 100m2 đường 14m mặt kênh giá 60 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà a1.2 liền kề 24 diện tích 125m2 đường 14m giá 32 triệu đồng/m2 ( đóng tiến độ 50%)
 • Liền kề Thanh Hà a1.2 liền kề 17 diện tích 85m2 mặt đường 25m giá 6,6 tỷ
 • Liền kề Thanh Hà a2.3 liền kề 07 diện tích 102m2 lô góc
 • Liền kề Thanh Hà a2.3 liền kề 06 diện tích 100m2 nhìn vườn hoa giá 57 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà a2.3 liền kề 07 diện tích 100m2 Shophouse giá 120 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà a2.4 liền kề 03 diện tích 117.5m2 đường 17m giá 38.5 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà a2.4 liền kề 16 diện tích 100m2 đường 14m  nhìn vườn hoa giá 47,5 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà a2.4 liền kề 10 diện tích 100m2 đường 17m giá 51 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà a2.7 liền kề 10 diện tích 90m2 đường 14m giá 55 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà a2.7 liền kề 07 diện tích 90m2 đường 14m giá 57 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà a3.1 liền kề 01 diện tích 100m2 đường 14m giá 30 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà a3.1 liền kề 01 diện tích 100m2 mặt đường 50m giá 75 triệu đồng/m2

Giá biệt thự Thanh Hà 2023 khu A.

( Đơn giá trung bình ở mức 35tr/m2 – 65tr/m2 theo các mặt đường 14m 17m 25m )

 • Biệt thự Thanh Hà a1.1 biệt thự 02 diện tích 200m2 đường 14m giá 48 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà a1.1 biệt thự 01 diện tích 200m2 mặt đường 14m giá 53 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà a1.2 biệt thự 01 diện tích 200m2 nhìn vườn hoa giá 52 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà a1.3 biệt thự 10 diện tích 200m2 đường 14m giá 57 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà a1.3 biệt thự 11 diện tích 210m2 đường 14m giá 59 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà a2.2 biệt thự 02 diện tích 300m2 đường 14m giá 45 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà a2.2 biệt thự 01 lô góc nhìn vườn hoa
 • Biệt thự Thanh Hà a2.3 biệt thự 04 diện tích 200m2 đường 14m 
 • Biệt thự Thanh Hà a2.3 biệt thự 01 diện tích 280m2 đường 17m mặt kênh
 • Biệt thự Thanh Hà a2.4 biệt thự 02 diện tích 300m2 đường 14m giá 37 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà a2.5 biệt thự 02 diện tích 240m2 đường 14m giá 40 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà a2.5 biệt thự 03 diện tích 240m đường 25m giá 50 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà a2.10 biệt thự 01 diện tích 212m2 đường 14m giá 45tr/m2
 • Biệt thự Thanh Hà a2.10 biệt thự 02 diện tích 240m2 đường 17m giá 52tr/m2 mặt kênh

Giá liền kề Thanh Hà 2023 khu B.

( Đơn giá trung bình ở mức 40 triệu đồng/m2 – 90 triệu đồng/m2 theo các mặt đường 14m 17m 25m 30m )

 • Liền kề Thanh Hà b1.1 liền kề 12 diện tích 90m2 đường 14m giá 62.5 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà b1.1 liền kề 13 diện tích 84.7m2 đường 14m lô góc
 • Liền kề Thanh Hà b1.2 liền kề 06 diện tích 100m2 đường 14m giá 57 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà b1.3 liền kề 03 diện tích 1000m2 đường 14m giá 59 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà b1.3 liền kề 12 diện tích 100m2 đường 17m giá 60 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà b1.4 liền kề 22 diện tích 100m2 đường 14m giá 42.5 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà b1.4 liền kề 34 diện tích 100m2 đường 14m giá 49.5 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà b1.4 liền kề 39 diện tích 100m2 đường 14m giá 49.5 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà b1.4 liền kề 28 diện tích 127.5m2 đường 17m lô góc giá 7,6 tỷ
 • Liền kề Thanh Hà b2.1 liền kề 01 diện tích 80m2 bán đảo thanh hà giá 3,6 tỷ
 • Liền kề Thanh Hà b2.1 liền kề 04 diện tích 85.6m2 bán đảo thanh hà giá 3,3 tỷ
 • Liền kề Thanh Hà b2.3 liền kề 11 diện tích 112.5m2 đường 14m giá 50tr/m2
 • Liền kề Thanh Hà b2.3 liền kề 12 diện tích 112.5m2 đường 30m giá 73 triệu đồng/m2
 • Liền kề Thanh Hà b2.3 liền kề 07 diện tích 115m2 đường 14m giá 7,5 tỷ lô góc

Giá biệt thự Thanh Hà 2023 khu B.

( Đơn giá trung bình ở mức 40 triệu đồng/m2 – 70tr/m2 theo các mặt đường 14m 17m 25m 30m )

 • Biệt thự Thanh Hà b1.1 biệt thự 01 diện tích 230m2 đường 14m giá 56 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà b1.1 biệt thự 03 diện tích 231m2 đường 14m lô góc mặt tiền rộng
 • Biệt thự Thanh Hà b1.3 biệt thự 15 diện tích 200m2 đường 14m giá 48 triệu đồng/m2 
 • Biệt thự Thanh Hà b1.4 biệt thự 01 diện tích 200m2 đường 14m
 • Biệt thự Thanh Hà b1.4 biệt thự 06 diện tích 200m2 đường 14m
 • Biệt thự Thanh Hà b2.1 biệt thự 07 diện tích 200m2 đường 14m giá 61 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà b2.1 biệt thự 03 diện tích 250m2 mặt đường 30m giá 60 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà b2.2 biệt thự 04 diện tích 202.5m2 đường 14m lô góc
 • Biệt thự Thanh Hà b2.2 biệt thự 09 diện tích 200m2 đường 14m
 • Biệt thự Thanh Hà b2.2 biệt thự 10 diện tích 200m2 đường 20,5m
 • Biệt thự Thanh Hà b2.2 diện tích 300m2 đường 50m mặt Shophouse 
 • Biệt thự Thanh Hà b2.4 biệt thự 04 diện tích 200m2 đường 14m giá 47 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà b2.4 biệt thự 01 diện tích 200m2 đường 20,5m
 • Biệt thự Thanh Hà b2.5 biệt thự 01 diện tích 200m2 đường 14m giá 40 triệu đồng/m2
 • Biệt thự Thanh Hà b2.5 biệt thự 02 diện tích 225m2 đường 14m giá 40 triệu đồng/m2

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về đô thị thanh hà để gửi tới Quý khách hàng.Khách hàng cần ký gửi “ mua bán “ nhà ở liền kề, biệt thự, chung cư tại khu đô thị Thanh Hà, vui lòng điền thông tin ,nhu cầu và gửi thông tin theo hướng dẫn .https://chuyenhousing.com/ky-gui/

CHUYENHOUSING.COM – KÊNH THÔNG TIN DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ

Văn Phòng Bán Hàng Dự án – Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5

Phụ Trách Bán Hàng :Nguyễn Thành Chuyên

Email.chuyenhousing@gmail.com|Hotline.0985 360 690 

giá liền kề thanh hà 2021

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ