22/12/2022 đầu tư công

22/12/2022

Hà Nội thống nhất tiếp tục thực hiện án đường trục phía Nam theo hình thức BT

Hà Nội thống nhất tiếp tục thực hiện án đường trục phía Nam theo hình thức BT

Hà Nội thống nhất tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT và các dự án đối ứng Khu đô thị Thanh Hà A-B, Khu đô thị Mỹ Hưng. Yêu cầu phối hợp chặt chẽ, đảm bảo hoàn chỉnh thủ tục pháp lý trong quý I/2023 để thực hiện tiếp Dự án đầu tư; hoàn thành toàn bộ Dự án trong năm 2025.

=> Tổng quan khu đô thị thanh hà

Tiếp tục thực hiện dự án theo hình thức BT

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo Kết luận của các Phó Chủ tịch UBND TP: Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo về xử lý các tồn tại, vướng mắc, thủ tục đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT.

 

phía namUBND TP Hà Nội thống nhất tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT và yêu cầu đảm bảo hoàn chỉnh thủ tục pháp lý trong quý I/2023 để thực hiện tiếp dự án.

Thông báo nêu rõ, thực hiện nội dung kết luận tại phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa XVI, để giải quyết dứt điểm các tồn tại và sớm tiếp tục triển khai, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án đầu tư đáp ứng mong muốn của nhân dân, UBND TP thống nhất chủ trương, yêu cầu các Sở, ngành Thành phố, đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung và đưa ra mốc thời gian phải hoàn thành.

=> Quy hoạch khu đô thị thanh hà

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành Thành phố khẩn trương, tích cực phối hợp Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án xử lý các quy trình, thủ tục để tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng tuyến đường trục phía Nam. Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, đảm bảo hoàn chỉnh thủ tục pháp lý trong quý I/2023 để thực hiện tiếp Dự án đầu tư. Hoàn thành toàn bộ Dự án đầu tư trong năm 2025.

Hà Nội thống nhất tiếp tục thực hiện án đường trục phía Nam theo hình thức BT

Cùng với đó, Thành phố yêu cầu thực hiện đồng thời các thủ tục gia hạn thời hạn Dự án đầu tư, thời hạn thực hiện hợp đồng, điều chỉnh quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư đối ứng, điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư, ký phụ lục hợp đồng và các quy trình thủ tục cần thiết khác để đảm bảo cơ sở pháp lý và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư.

Thúc điều chỉnh quy hoạch chi tiết các khu đô thị đối ứng

UBND TP cũng giao sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu, báo cáo UBND TP việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án đầu tư, gia hạn hợp đồng BT, làm cơ sở để tiếp tục triển khai thực hiện, báo cáo UBND TP xem xét trước ngày 20/01/2023.

Nhà đầu tư khẩn trương, tiếp tục thực hiện ngay việc thi công xây dựng đối với 09 km đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đã bàn giao mặt bằng.

 

UBND TP giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đô thị đối ứng của Dự án đầu tư gồm: Khu đô thị Thanh Hà A, Khu đô thị Thanh Hà B,

Việc ký kết phụ lục hợp đồng phải trên cơ sở đã điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh Dự án đầu tư và điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án đầu tư đối ứng, xác định giá trị quỹ đất đối ứng thanh toán Dự án đầu tư theo hình thức BT.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, báo cáo UBND TP về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án theo quy định, báo cáo UBND TP xem xét trong tháng 02/2023.

UBND TP giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đô thị đối ứng của Dự án đầu tư gồm: Khu đô thị Thanh Hà A, Khu đô thị Thanh Hà B, Khu đô thị Mỹ Hưng làm cơ sở xác định giá trị quyền sử dụng đất thanh toán cho Dự án đầu tư theo hình thức BT, báo cáo UBND TP xem xét trong Quý I/2023.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo dõi quá trình thực hiện dự án, đảm bảo việc thực hiện dự án đúng quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng thi công công trình.

Đối với nội dung đề nghị của Nhà đầu tư về tạm thời chưa nộp ngân sách 920 tỷ đồng tiền lãi vay theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và sẽ thực hiện sau khi xác định lại giá trị Dự án BT, giá trị tiền sử dụng đất các dự án đối ứng, đề nghị các đơn vị có văn bản báo cáo Thanh tra Chính phủ, các sở, ngành Thành phố có liên quan xem xét.

Được biết, để giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn, phía Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 – CTCP (nhà đầu tư) và Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 (doanh nghiệp dự án) mới đây đã ký Biên bản thỏa thuận thực hiện nghĩa vụ Bên B trong Hợp đồng Xây dựng Chuyển giao Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây. Theo đó, để thực hiện phần còn lại của Dự án, Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 là đơn vị thay mặt bên B của Hợp đồng BT làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện Dự án đường trục phía Nam và Dự án khu đô thị Mỹ Hưng Cienco 5 theo các văn bản pháp lý đã được ban hành.

phía nam

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ