18/09/2019

18/09/2019

Văn bản đề nghị đặt chỗ mua biệt thự dương nội an vượng villa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Chi nhánh Hà Tây – Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội

Tên tôi là: ………………………………………………………………………

CMND số:  ……………….Ngày cấp: ……………….Nơi cấp: ……………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………..

Sau khi tìm hiểu đầy đủ thông tin về Dự án Khu ĐTM Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội do Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội làm chủ đầu tư. Tôi có nguyên vọng được tham gia đăng ký đặt chỗ mua 01 căn nhà ngay sau khi Chủ đầu tư hoàn thành các điều kiện và thủ tục mở bán theo quy định của pháp luật.

Bằng việc ký tên vào văn bản này, tôi đề nghị và tự nguyện đồng ý đặt tiền giữ chỗ để được quyền mua 01 (một) căn nhà tại lô đất số:………………………….. – Dự án Khu ĐTM Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội do Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội làm chủ đầu tư, cụ thể như sau:

  1. Vị trí lô đất: ……………
  2. Địa điểm: …..- Khu ĐTM Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
  3. Diện tích lô đất: …….. – Ký hiệu …….
  4. Loại nhà ở: ….. (Biệt thự hay liền kề);
  5. Tổng diện tích sàn xây dựng của Nhà ở:…;
  6. Thông tin về căn nhà trên lô đất: Căn nhà sẽ được xây thô và hoàn thiện mặt ngoài trên cơ sở tuân thủ các quy định về thiết kế và quy hoạch của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  7. Số tiền đặt chỗ: ……………………. VNĐ/Căn nhà

(Bằng chữ: ………………………………… đồng chẵn/Căn nhà).

Tôi tự nguyện và cam kết:

Trong vòng ……….. tháng kể từ ngày ký Văn bản đề nghị này, tôi sẽ ký Hợp đồng mua bán nhà ở theo yêu cầu/thông báo và theo mẫu hợp đồng của Chi nhánh Hà Tây – Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội cung cấp, đồng thời số tiền đặt chỗ sẽ được khấu trừ vào số tiền thanh toán đợt 1 của Hợp đồng mua bán nhà ở.

Sau …………. tháng kể từ ngày ký Văn bản đề nghị này, nếu tôi không ký kết Hợp đồng mua bán căn nhà trên vì bất kỳ lý do gì thì tôi sẽ mất toàn bộ số tiền đặt chỗ và Chi nhánh Hà Tây – Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội có toàn quyền sử dụng số tiền trên.

Tôi tự nguyện và đồng ý với các nội dung sau:

Văn bản đề nghị này đương nhiên không còn giá trị sau khi (i) các bên ký Hợp đồng mua bán nhà ở, hoặc (ii) quá thời hạn ký Hợp đồng mua bán nhà ở như đã nêu trên mà hai bên không ký được Hợp đồng mua bán nhà ở.

Văn bản đề nghị chỉ có hiệu lực khi có phiếu thu có dấu xác nhận của Chi nhánh Hà Tây – Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội về số tiền đặt chỗ đã thanh toán.

Văn bản đề nghị này không được phép chuyển nhượng, chuyển giao hoặc thế chấp, cầm cố cho bất kỳ một bên thứ ba bất kỳ nào khác mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Chi nhánh Hà Tây – Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm theo yêu cầu của Chi nhánh Hà Tây – Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội nếu vi phạm nội dung này.

Văn bản này được lập thành hai (2) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản gốc.

……………………., ngày ……tháng……năm 201…

                                                                                            Người đề nghị

 

Xác nhận của Chi nhánh Hà Tây – Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội

Trường hợp nếu Chi nhánh Hà Tây – Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội từ chối ký Hợp đồng mua bán căn nhà trong thời hạn nêu trên mà không có lý do chính đáng, Chi nhánh Hà Tây – Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội chịu trách nhiệm hoàn trả cho Bên đặt chỗ toàn bộ khoản tiền đặt chỗ nêu trên và chịu phạt một khoản tiền có giá trị bằng khoản tiền đặt chỗ.

 

          Nhân viên giao dịch                                                              Đại diện Chi nhánh

 

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ