09/11/2019

09/11/2019

UBND thành phố hà nội sở xây dựng nhận thông báo từ cđt văn phú invest

UBND thành phố hà nội sở xây dựng nhận được văn bản số 239/VPI-BKD ngày 29/5/2019 của công ty cổ phần đầu tư văn phú invest thông báo nhà ở hình thành trong tương lai tại tháp v3 công trình hỗn hợp..

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ